28.8.10

El POUM, una bona oportunitat per equilibrar el model urbanístic de Cabrils


L’aposta en les dècades recents ( planejament urbanístic general fins ara vigent al municipi ve de 1990 ) per un model urbanístic dispers, ha comportat a Cabrils més costos en la prestació de serveis públics ( neteja viària, gestió de residus, subministrament d’aigua i clavegueram, manteniment de la via pública, il•luminació, seguretat….).


A l'augmentar  la dispersió els costos de la prestació de serveis són més alts i crea més pressió sobre les finances locals.

En les jornades que ha fet l`ajuntament de participació sobre el pla d’ordenació urbana municipal (POUM) en la enquesta que hi han participat sobre una cinquantena de persones a sortit que volen aturar el creixement urbanístic.

Creiem que es una bona noticia aturar o creixa de una manera mes racional. Lo que no potser es seguir amb aquesta retroalimentació negativa d´aquest últims 20 anys, on s’ha afavorit la venda de sol o altres ingresos a curt termini pro generant costos més a llarg termini.

Cabrils està en una situació que mai més tindrà aquesta quantitat d' ingressos però sí que tindrà les despeses de mantenir aquest model urbanístic. Aquest desfase entre ingresos i despeses és fonamental per entendre desequilibris futurs dels pressupostos de Cabrils.

Esperem que el nou POUM intenti equilibra el model urbanístic i tambe els futurs pressupostos.