27.7.10

Ja han començat les obres del nou carrer de les escolesJa han començat les obres del nou carrer de les escoles.

(situat entre el CEIP L’Olivera i la Urbanització Sta. Elena).

El constant creixement de la població sobretot en edat escolar en aquests deu últims anys ha generat unes necessitats d’equipaments i d’infraestructures molt importants.

Una de les explicacions del creixement és la tendència, fins ara, en que els habitants de segona residència s’han anat establint de manera permanent en el terme municipal. Aquesta població és merament conformada per parelles joves.

Com ja sabeu la zona d’equipaments escolars del poble comença ha on està ubicat el CEIP L’Olivera, seguidament el CEIP Mas Maria i el IES Cabrils que s’ubicarà pròximament en els terrenys municipals “Les Sorres”.

Aquests equipaments escolars, com ja es sobreentén, necessiten dels accessos viaris  locals adequats degut a la gran concentració de  circulació de vehicles a les immediacions de les escoles a les hores puntes.
Recordem:
Aquestes necessitats estaven previstes ja en el” Pla Especial d’Urbanisme N º 10: Sistemes d’equipament i Zones Verdes “ Les Sorres" 1.999.

L’esmentat Pla ordenava el conjunt d’equipament ha on també estava contemplat el carrer que s’està obrint actualment i que és la continuació del carrer de Can Blanch fins a la Av. Sta Helena. Per tirar endavant aquest projecte s’ha enderrocat un tram d’un aqüeducte (part de les restes d'un tram d’un ramal més gran que serví per regar, en el seu temps, les hortes dels camps del Sant Crist – Actual urbanització del Sant Crist, que en el seu dia va enderrocar-se al urbanitzar-se aquells horts-),  uns eucaliptus i un garrofer. Es conserva  un altre tram a la urbanització.
Com comprendreu, el govern de l’Ajuntament que en el seu dia va signar el Pla especial sabia perfectament tot el que això comportaria.. Comentem aquests aspectes, perquè sembla que les coses es decideixen i realitzen d’un dia per l’altre.
Això és el que algunes persones , sense cap sentit de responsabilitat, pretenen distorsionar la veritat del fets i jugar amb la bona fe de la gent.

Aixi doncs,
Convidem a tots els cabrilencs el proper dissabte 31 de juliol a les 10h a la sala de “ La Concòrdia”, a participar en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils POUM , perque la gent de tot el poble pugui participar i decidir els carrers i equipaments que necessitarà el Cabrils dels nostres fills.

Mariona i Jordi