3.10.10

Les estacions veÏnals arriben a Cabrils


 " LES ESTACIONS VEÏNALS DE CABRILS".
Qué son?
Bàsicament són tres parades senyalitzades per compartir el cotxe d'una forma espontània.

El seu objectiu és millorar la mobilitat de Cabrils , optimitzar-ne el consum energètic, crear víncles veïnals que afavoreixin la cohesió social i col·laborar en la millora de les condicions mediambientals.

Com funcionen?
Pels  que van caminant...
Només cal esperar el pas d'algún cotxe a l'estació veïnal. 
Un cotxe amb places lliures et recull i et mena fins a Vilassar de Mar o fins la propera estació.

Pels qui van en cotxe
El cotxe passa per davant de l'estació veïnal i veu una persona i la porta a Vilassar o a la propera estació veïnal.
Donem la benvinguda a aquest nou projecte de gent solidària del nostre municipi!

Parades : 
 Estació veïnal 1.  Pont de la Vela
 Estació veïnal  2. Parc del Mil·lenari
 Estació veïnal  3.  Mas Maria


Si voleu més informació:
http://estacionsveïnals.wordpres.com/