14.11.11

Cabrilencs premiats IV Concurs Fotogràfic Parc de la Serralada Litoral

El jurat va decidir donar tres premis per la modalitat de 'La flora, el paisatge i els ecosistemes' i 'La Fauna', a més d'un accèssit en aquesta modalitat, mentre que les altres dues, 'La presència humana' i 'L'activitat productiva tradicional', van quedar desertes.

Sònia Carcereny Fernández, de Cabrils en la modalitat de 'La Fauna' i Carlos Soria Chico, de Cabrils, en la modalitat de 'La flora,


Modalitat La fauna
1r premi: 'Qui mira a qui' de Sònia Carcereny FernándezModalitat La flora, el paisatge i els ecosistemes
1r premi: 'Llumeneta de tardor' de Carlos Soria Chico

A criteri del jurat es va determinar deixar desertes les modalitats 'La presència humana' i 'L'activitat productiva tradicional' en considerar que les fotografies presentades en ambdues categories no acomplien els requisits de qualitat i representativitat requerits. En aquest mateix sentit no es va atorgar el premi extraordinari. No obstant, es va donar un accèssit a la fotografia de la modalitat 'La flora, el paisatge i els ecosistemes' per a Mireria Oliva Cortés, de Teià.

Font de la informació
Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Acta del IV concurs fotogràfic [en format pdf, 133,57 kB]