22.4.07

"La construcció i la gent gran"


Carta publicada a El Punt del veí Enrique Santolaria:

"Les cases unifamiliars predominen a Cabrils. Aquesta és una realitat d'un poble que ha crescut de manera imparable i ho ha fet de forma incontrolada, com a molts pobles del Maresme. La qüestió són les infraestructures i com viure en vertical. El resultat de tot plegat és que tenim massa urbanitzacions i l'Ajuntament no pot atendre la sostenibilitat de les infraestructures i la seva posada al dia.Per altra banda, les cases són per a gent jove, perquè la gent gran amb escales no pot viure. Posaré un exemple: Cabrils 2 són apartaments, grans, etcètera, molt bonics però no hi ha ascensor. El veïns estan en constant rotació perquè no tenen ascensor i el mateix succeeix amb les cases verticals. Convindria fer una reflexió i promoure un altre tipus de construcció, més sostenible. Per un altre costat, gent de diners es pot permetre construir un ascensor a la seva llar. Amb aquesta premissa estem condemnats a marxar per cames."