7.5.07

Els pressupostos municipals del 2007 a debat

Aquest vespre, a les 20h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cabrils, es celebrarà una sessió extraordinària amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació del Compte General del Pressupost de 2005
2- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, del Patronat Municipal Escola Bressol, de l'Organisme Autònom Museu Municipal i de la Societat Mercantil Serveis i Promocions Municipals, SA, així com de la plantilla de personal de l'Ajuntament, patronat, organismes autònoms i societat municipal, corresponent a l'exercici 2007.