31.3.12

Demà dia 1 d'abrill de 2012: Diumenge de Rams


Us recordem l'horari de Benedicció de les palmes i palmons,tradició d'inici  de Setmana Santa.
Lloc: Pça de l'Esglèsia .
hora: 11'45h

Ens veiem!

30.3.12

Divendres 30 de març:Nou programa de Radio Cabrils d'Ara ( freq. 97.4)

Aquesta tarda els amics de Radio Cabrils d'Ara tornaran a ser amb tots vosaltres
Com ens expliquen al facebook:
... "Com sempre tindrem moltes novetats, música noticies i aquesta setmana recomenacions de llibres! Tot això a Zona Cabrils, però tampoc et pots perdre Cabrilsfornia on entrevistarem a un grup de música molt interessant! No us ho perdeu!. Divendres 30 de març, a partir de les 19h a les 21h! "


Nou programa de ràdio emès a la ràdio de Vilassar de Dalt (freq. 97,4). Destinat a joves!

radiocabrils@gmail.com

Facebook: RadioCabrils d'Ara
Twitter

Des del  Bloc" Tu ets Cabrils" felicitem a l'equip de joves del programa i els hi desitgem molta sort per  la seva tasca  a RadioCabrils d'Ara! Enhorabona Belén i companyia!

29.3.12

Campanya : Esterilitzant el teu animalels ajudes a tots!


Milers d'animals de companyia tenen problemes de salut i comportament evitables amb l'esterilització. Molts animals de companyia neixen anualment fruit de camades no dessitjades  i /o accidentània. Molts d'aquests animals ténen un futur incert..
Més informació: http://www.cabrils.cat/

Dijous 29 de març de 2012: VAGA GENERAL


Horari transport públic a Cabrils:

26.3.12

Videobloc : Les escoles de Cabrils


Preinscripció Escolar 2012-  2013  Cabrils:  CEIP L'OliveraCEIP Mas Maria

Preinscripció Escolar 2012-  2013 

Dates de preinscripció i matriculació:
Preinscripció:
 • Gestió de l’oferta: del 28 de febrer al 2 de març.
 • Difusió de l’oferta: 14 de març.
 • Presentació de les sol·licituds: del 19 de març al 30 de març (ambdós inclosos).
 • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins les 24 h. del dia 29 de març.
 • Barem: 10 d’abril al 13 d’abril.
 • Publicació de llistes amb el barem: 17 d’abril.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 18 d’abril.               .
 • Període de reclamacions (per escrit a la direcció del Centre): del 18 al 20 d’abril.
 • Resolució de reclamacions: 23 d’abril.
 • Publicació de les llistes amb el nou barem, una vegada resoltes les reclamacions: 25 d’abril.
 • Publicació de l’oferta definitiva: 11 de maig.
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 18 de maig.
Matriculació:
 • Del 4 al 8 de juny, ambdós inclosos.
Documentació que cal presentar:
 • Imprès oficial gratuït de sol·licitud. Es presentarà en el centre demanat en 1ª opció. La presentació de més d’una sol·licitud de preinscripció comporta la pèrdua dels drets de prioritat. El centre lliurarà còpia datada i segellada.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació, on hi figurin els pares i el/la nen/a.
 • Original i fotocòpia del DNI , passaport o altres documents d’identitat del pare i de la  mare o  del tutor i de la tutora.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’infant.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que viu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball mitjançant una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa si és aquest el que s’al·lega a efectes de proximitat. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. Beneficiari/a de prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament de Benestar i Família, si s’al·lega alguna discapacitat de l’alumne, germà/ana, pare, mare, o tutor/a.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona d’una manera determinant el seu estat de salut.
 • 3 fotografies de mida carnet.
Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades
Barems d’admissió:
Criteris:
 • Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre: 30 punts.
 • Quan a instàncies dels pares o els tutors de l’alumne/a, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Existència de germans matriculats al centre en el moment que es presenta la preinscripció:  40 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare, mare el tutor o la tutora, siguin  beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora  : 10 punts.
 • Quan l’alumne/a, el pare, la mare o els germans acreditin discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts
 • Per formar part d’ una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,  inclosos els celíacs: 10 punts.
 • Si el pare, la mare, el tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament

+ informació: http://www.gencat.cat/preinscripcio/ 

16.3.12

Avui començen les emissions de RÀDIO CABRILS d'ARA !!Aquesta tarda comencen les emissions de Ràdio Cabrils al 97.4 de 19 a 21 hores. Us esperem, qualsevol pregunta o dubte que tingueu podeu realitzar-la a través de Facebook; RadioCabrils d'Ara o Twitter; Ràdio Cabrils 97.4. 
per escoltar el programa: http://www.radiovilassardedalt.org/ 
Molta sort i  des del Tu ets Cabrils felicitem als impulsors de la nova ràdio municipal cabrilenca!! 

10.3.12

DIUMENGE 11 de MARÇ de 20 12: " 1ª PEDALADA DE LA IGUALTAT"1ªPEDALADA DE LA IGUALTAT, A CABRILS!

Diumenge 11 de març de 2012
Sortida: a les 10h al Parking " Can Botella" ( al darrere de La Fàbrica).
Recorregut de 20km

I per a  tota la família:  

XOCOLATADA I GIMKANA INFANTIL


Més informació: 


      

 TRIBIKE FACTORY

Ens veiem! http://www.tribikecabrils.blogspot.com/

3.3.12

Diumenge 4 de març : Xerrada: " En nom del civisme", a càrrec de M. Delgado
XERRADA . "EN NOM DELCIVISME"; A CÀRREC DE MANUEL DELGADO
(professor d'Antropología de l'UB) 
Dia: diumenge 4 de març de 2012,
hora: a les 12h  
Lloc: Pça de l'Àgora
Dinamitzada per Miguel Doñate, veí  i antropòleg de Cabrils.

Organitza: Assemblea de Joves de Cabrils 
És necessària una ordenança del civisme?
La pretensió política de regular la interacció als espais públics.

Ens veiem!