31.8.09

Burriac atac 2009

Dades sobre les inscripcions de la cursa organitzada pel Centre Excursionista Vilassar de Mar i que es celebrarà el proper dia 5 de setembre.

Llistat total de corredors: 652
Total dones: 108 (record absolut de participació femenina en curses de muntanya)
Homes: 544

Cabrera de Mar: 11
Cabrils: 22
Vilassar de Mar: 124

Corredors del Centre Excursionista Vilassar de Mar: 61
4 corredors Sub18
Corredor més gran Antonio Parra (de Vilassar de Mar), 63 anys (DORSAL 5)
Corredora més gran Lídia Puig (de Badalona), 58 anys (DORSAL 135)
Corredors més llunyans: Andorra, STOCKHOLM, Pont de Suert,

SORTIDA: Ajuntament Vilassar de Mar
20:00 Sortida Marrec ATAC!
21:30 Sortida dones
21:30 Sortida homes

Fem una crida a que la gent vingui animar la cursa. !!!
LLOCS ON ANIMAR LA CURSA FACILMENT

22:00 planes de Montcabrer
22:15 castell de Burriac
22:30 església de Cabrera
22:45 arribada Club Nàutic Cabrera

Marrec ATAC! 150 inscrits

RECORDAR QUE HI HA UN CONCURS FOTOGRÀFIC PER TOTHOM AMB 100€ EN XEC DE VIATGE DE PREMI http://www.burriacatac.cat/
http://www.cevilassardemar.cat/

Les Oficines Mòbils d'Informació al Consumidor de la Diputació, el vuit de setembre visiten Cabrils

Per fer consultes i reclamacions gratuïtament, les Oficines Mòbils d'Informació al Consumidor de la Diputació visitaran durant el setembre 56 localitats de la província. L'objectiu és atendre de forma gratuïta les consultes i reclamacions dels consumidors locals, dins el programa OPIC de l'Àrea de Salut Pública i Consum. Llistat i caldenari de municipis, oficines i inspeccions
Una de les oficines mòbils de protecció al consumidor
Àrea de Salut Pública i Consum
Per la seva banda, sis municipis més, de les comarques del Baix Llobregat (Sant Andreu de la Barca, Corbera de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts), Maresme (El Masnou), i el Vallès Occidental (Badia del Vallès i Sabadell) gaudiran aquest mes de les campanyes d'inspecció de consum, que van des de la inspecció d'establiments de restauració fins als de venda de pa, passant pels tallers de reparació de vehicles o els establiments de neteja tèxtil o els centres de bronzejat.
L'equip tècnic de l'oficina mòbil, coordinat per l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, dóna resposta a les consultes i reclamacions que es fan directament. Igualment, aquest equip dóna resposta immediata a les consultes que es trameten telemàticament mitjançant la Bústia del Consumidor als 198 ajuntaments adherits a aquest servei.

El servei de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets. El servei OPIC el formen tres elements: la Bústia del Consumidor, amb seu a l'ajuntament recull diàriament les consultes dels ciutadans; l'Oficina Mòbil, que la formen les sis unitats mòbils que regularment es desplacen per atendre consultes directament; i un extens catàleg.

Esclaus de la tecnologiaLa tecnologia avança cada vegada més amb cases domòtiques, persianes elèctriques manejades a distància, igual que els tendals, aires condicionats, calefacció programada, tot pensat per aconseguir un més gran confort i evitar esforços.: La Domòtica

Menció a part la nova manera de veure la televisió amb el TDT a través de LCD o plasma. . Recomancions: La TDT

Tot això té un peatge l'electricitat que consumim, el preu que paguem i la posada al dia de la xarxa elèctrica. Estem preparats en les nostres llars per a aquests canvis? i les companyies subministradores poden donar resposta a aquesta demanda cada vegada més gran sense fer les inversions necessàries i la posada al dia de la nostra xarxa de subministraments?

En aquest context; la dada a tenir en compte: indispensable perquè el desplegament tecnològic funcioni és l'energia elèctrica, que és la que disposem la majoria de veïns de Cabrils, deixant a part el cost que això suposa, hem de tenir en compte la potència contractada i la qualitat que ens subministra la companyia. Avui en dia la majoria d'electrodomèstics estan pensats per a unes potències de 230 volts amb certes toleràncies si aquestes no es compleixen els aparells funcionen de forma defectuosa, o no funcionen, i en el pitjor dels casos s'espatllen. En aquest sentit convé recordar el més reglamentat per la Generalitat:

Qualitat i talls de subministrament electric Qualitat de producte (norma UNE 50.160 i el Reial decret 1955/2000)
Nivells de tensió i fluctuacions:


Variacions de tensió: màxima caiguda de tensió autoritzada (+/- 7%) (*)
per subministraments a 230v: màxim=246,1v i mínim=213,9v

Dret a descomptes en la facturació (Art.105 Reial decret 1955/2000):

Les devolucions per manca de qualitat individual en el servei (superació dels límits horaris o d’interrupcions fixats, segons la zona i classe del subministrament), s’aplicaran en les factures del primer trimestre de l’any següent al qual s’han produït els incidents.
(*) La mesura de les variacions de tensió es realitza en períodes d’una setmana. El 95% dels valors eficaços de la tensió subministrada promediats en intervals de 10 minuts ha de situar-se en l’interval de +/- 7%. Data de publicació: 24/8/2009

El repte és important però necessari adaptar les infraestructures al present actual i per al futur, no és de rebut que en aquestes èpoques quan s'encén l'enllumenat públic o del camp de futbol funcionen; Les variacions a la baixa de voltatge són freqüents superant les establertes per la Generalitat .
Possibles solucions, ampliació del transformador / transformadors, repartiment de la xarxa per evitar sobrecàrregues; serem, seran capaços de solucionar aquest afer?:
Al vostre gust, és com una carretera amb trànsit de mil cotxes i a ara circulen quatre mil. Conclusió es col·lapsa a certes hores.
Tema relacionat:Com afecta la liberalització del mercat elèctric a les persones consumidores: Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Nota. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.
Enric Santolaria

27.8.09

L'energia eòlica


La multinacional francesa de transport i energia Alstom trasllada la seu central de la seva delegació d'energia eòlica (Alstom Wind) des de la ciutat suïssa de Baden fins al districte 22@ de Barcelona .

L'aerogenerador ecotècnia 100 es troba ubicat al parc eòlic de La Collada, al Perelló, província de Tarragona. L'eco 100 correspon a la nova generació de turbines de major rendiment energètic i gran fiabilitat, concebudes amb les més innovadores tecnologies i fruit de l'experiència de més de 25 anys de trajectòria. A través de l'adquisició de Ecotècnia, Alstom s'introdueix amb força al mercat eòlic ampliant així la seva oferta global d'energies renovables. La nova turbina, que deu el seu nom als 100 metres de diàmetre de rotor, permetrà augmentar la rendibilitat i el rendiment dels parcs eòlics en els que s'instal·li. L'eco 100 permetrà el proveïment elèctric a unes 8000 persones. El seu disseny modular facilita el transport i fa possible un major aprofitament en terrenys complexos a causa de la seva facilitat d'instal·lació. Les grans dimensions de l'eco 100 permeten que les operacions de manteniment siguin segures i ràpides.

26.8.09

El Parlament aprova la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat

A causa de la seva importància per a la resolució de conflictes. i amb l'objectiu principal de: descongestionar els Jutjats reproduïm el text introductori i els objectius de la nova llei aprovada pel Parlament referent a la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat:
Veure nota web
Ajuntament de CabrilsLa nova Llei, que amplia els supòsits de mediació familiar, introdueix la mediació civil per gestionar els conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d’altres de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur. Neix amb la voluntat d'evitar la judicialització de determinats conflictes entre privats i descongestionar els òrgans judicials de Catalunya.
El text aprovat avui amplia els continguts de la Llei 1/2001, de mediació familiar de Catalunya, (sintesi llei anterior) introdueix noves matèries susceptibles de sotmetre’s a la mediació familiar i inclou especialment la mediació com a instrument per resoldre els conflictes derivats de la convivència ciutadana i social.
La Llei esmenta, de manera específica, l’aplicació de la mediació a les comunitats de propietaris, als conflictes sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions i als conflictes de relació que sorgeixen en el si de l'empresa familiar.

La mediació es caracteritza perquè una tercera persona imparcial, professionalment formada en tècniques de negociació, comunicació i anàlisi de conflictes, intervé (a petició de qualsevol ciutadà en el conflicte, o a instàncies del jutge), per facilitar la gestió constructiva de les discrepàncies i arribar a un eventual acord. La mediació està especialment indicada quan les parts en conflicte han de continuar mantenint relacions en el futur.

La nova Llei introdueix la mediació, per primera vegada, en els conflictes de dret privat més enllà de l’àmbit familiar, caracteritzats per la ruptura de la relació personal entre les parts enfrontades i, especialment, quan les parts hagin de continuar mantenint qualsevol tipus de convivència en el futur, com per exemple:

Els conflictes relacionals sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions.
- Els conflictes entre veïns d’una mateixa comunitat de propietaris o veïns d’una urbanització.
- Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social, per evitar litigis davant dels jutjats.
- Els conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat deguda a la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya.


Descàrrega dels jutjats:

Aquesta nova Llei suposa un pas endavant per a la implantació de la mediació com a sistema de resolució de conflictes. Per una part, comportarà una descàrrega significativa del volum de processos judicials. D'altra banda, dotarà la societat d'una eina legal útil, ràpida i eficaç, que ja s’està implantant a Catalunya en la justícia juvenil i que s'està desenvolupant en altres àmbits del dret.

Sis de cada deu catalans cobren menys de 1.100 euros al mes


Sis de cada deu catalans que treballen per compte propi cobren menys de 1.100 euros mensuals.
En total a Catalunya hi ha 3.015.733 persones que tenen uns ingressos mensuals bruts inferiors a aquests 1.100 euros, Aquestes dades es desprenen d'un estudi dels tècnics d'Hisenda (Gestha), que indica que la retribució mitjana en el conjunt de l'Estat és de 18.087 euros bruts a l'any, mentre que a Catalunya és de 20.097 euros. El Gestha ha obtingut aquestes dades a partir del que els treballadors declaren en el pagament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) mitjançant el règim d'estimació objectiva de mòduls, que tenen el 77% dels contribuents per sota dels 1.100 euros mensuals

25.8.09

Domesticant l'aigua

La canalització i urbanització de moltes rieres del Maresme ha canviat una comarca castigada per les avingudes d'aigua.

La riera de Targa, a Vilassar de Dalt. Foto: G.ARIÑO
El Punt
El dia 25 d'agost del 2006 una tempesta de finals d'estiu va provocar un altre episodi nefast en una riera del Maresme. Quaranta-sis vehicles van quedar encastats a la part baixa de la riera Capaspre de Calella i, afortunadament, no hi va haver víctimes. La comarca saldava així l'últim episodi amb conseqüències greus d'una història farcida d'accidents vinculats a les avingudes d'aigua, un dels punts negres habituals de la zona. Fa prop de setze anys, Generalitat i Estat van decidir posar fre a les rierades i actuar en setze rieres considerades perilloses. Els calaixos de formigó han ocupat les lleres i han aixecat les ires dels grups ecologistes que denuncien el tractament agressiu d'aquests espais naturals. Les obres, però, encara no han acabat.

L'any 1992, Josep Borrell, que aleshores era ministre d'Obres Públiques, i el conseller Josep Maria Cullell van signar un document esperat pels alcaldes des de l'inici dels vuitanta. L'acord detallava setze obres de millora vinculades a les rieres més perilloses i d'execució prioritària. Per a cada administració, el govern espanyol i el català es comprometien a fer una inversió superior als 14.000 milions de pessetes de llavors, en un termini de sis anys. Disset anys després d'aquell acord, les últimes actuacions previstes en el famós pla d'avingudes del Maresme encara s'estan executant i alguns trams encara estan igual que trenta anys enrere. De fet, els projectes van anar acumulant pols i retard fins a finals dels anys noranta, quan la Generalitat va donar un impuls definitiu a les obres que li corresponien i l'Estat es va veure obligat a respondre.

Els ulls de poll

El desenvolupament de les obres a les rieres del Maresme ha tingut, sense cap mena de dubte, un parell d'esculls difícils d'oblidar. El primer és la canalització de la riera d'Arenys de Munt, l'única de sorra que transcorre per una trama urbana que encara queda al Maresme i que ha estat motiu d'un ampli debat social i ciutadà abans no s'ha tirat endavant l'obra. El polvorí de la segona va esclatar fa dos anys, quan va començar la canalització d'un nou tram de la riera de Palafolls, a Malgrat de Mar. Una protesta ciutadana va aturar les obres i, a hores d'ara, encara no s'han reprès tot i les reiterades promeses de l'ACA de resoldre no només aquest tram sinó la resta del traçat de la riera.

El pla de rieres de la comarca del Maresme pretenia resoldre els principals problemes ocasionats per la peculiar orografia de la comarca. Un cop solucionats els punts crítics del paisatge, però, també cal actuar en dos vessants. El primer és assegurar que les desenes de rierols i torrents que desemboquen a les rieres principals també estiguin ben canalitzats. El segon és mantenir els ajuts puntuals i anuals destinats al desbrossament i a la neteja de les lleres que han de garantir que l'aigua flueixi lliurement. En tots dos casos, el compromís abasta molt més que l'obra urbana puntual
.

Agost 2005
Troben el cadàver d'un home arrossegat per l'aiguat en una riera de Sant Pol
Agost 2003
Cotxes arrossegats a les rieres dels dos Arenys. A Cabrils, l'aigua de la riera i el Torrent Roig tallen l'accés al poble. Inundacions a Canet
Setembre 2002
Vint-i-un cotxes arrossegats a les rieres dels dos Arenys
Setembre 2001
Tres cotxes atrapats a la riera d'Arenys de Munt
Setembre 2000
Setze cotxes arrossegats a la riera Sant Jordi de Montgat
Agost 2000
Mor un home arrossegat per la riera de Vilassar de Mar
Agost 1998
Mor un estiuejant de Caldes arrossegat per la riera del Gorg que separa Sant Vicenç de Montalt
Novembre del 1997
Mor un veí de Barcelona arrossegat amb el cotxe a la riera de Canet
Agost 1996
Mor un home al Torrent Roig de Cabrils

22.8.09

Fotografieu el Maresme i guanyeu un premi!

Segona edició del concurs fotogràfic "Les meves vacances a la Costa de Barcelona-Maresme.

Si sou maresmencs o si heu vingut uns dies a conèixer el nostre territori, premeu el botó de la vostra càmera fotogràfica i envieu al Consorci de Turisme la vostra millor foto. Podeu guanyar fantàstics premis per poder continuar gaudint de la destinació turística Costa de Barcelona-Maresme. Enric Sirera, autor d'aquesta imatge, va ser el guanyador de l'edició de l'any passat.

El Consorci de Turisme del Maresme ha organitzat, per segon any consecutiu, el concurs de fotografia digital Les meves vacances a la Costa de Barcelona-Maresme. Participar és molt fàcil, només cal fer una foto d'algun indret o element de la comarca que us hagi agradat i enviar-la a través del formulari que trobareu al web www.costadebarcelonamaresme.cat abans del 30 de setembre. Podreu guanyar interessants premis que han aportat establiments i empreses turístiques del Maresme.Les imatges han d'estar relacionades amb algun d'aquests 7 temes generals:
turisme de sol i platja
turisme familiar
turisme rural
turisme actiu-esportiu
turisme cultural
turisme gastronòmic
turisme de relax

15 participants obtindran premi. N'hi haurà un primer, un segon, un tercer i 12 accèssits.
Consulteu les bases, clicant aquí i molta sort a tothom.

21.8.09

Cinema


ENEMIGOS PÚBLICOS

Fitxa artística JOHNNY DEPP, CHRISTIAN BALE.

Fitxa tècnica
Productor: FORWARD PASS
Director: MICHAEL MANN
Guionista: RONAN BENNETT

SINOPSI
Basada en el llibre de Brian Burrough "Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-43" compte la història de Melvin Purvis (Christian Bale), l'agent del FBI que va liderar la cerca de l'atracador de bancs John Dillinger (Johnny Depp) i la seva banda, durant els anys 20 dels Estats Units.


D ICE AGE 3
Fitxa tècnica

Títol original: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
Direcció: Carlos Saldanha


Tràiler de la pel·lícula

Sinopsi
Manfred, Sid, Diego i Ellie s'han d'enfrontar a l'amenaça més gran de les seves vides: els dinosaures.

Mataro

17.8.09

Fotobloc: Concert Suau

Diumenge dia 16 d'agost, a les 7 de la tarda, a la Plaça del Mil·lenari : Concert Suau càrrec de La Portàtil FM.


Alerta per un nou episodi de calor

S'espera que el període de temperatures màximes s'allargui fins el proper dimecres. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha activat, a les 10.00 hores, la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor.


L'activació s'ha dut a terme segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que indiquen que els propers dies es podria superar el llindar de temperatura extrema, i a la possible afectació a la salut de les persones de risc com a conseqüència d'aquesta onada de calor. Segons el SMC, de la zona interior del país, és a les comarques de Ponent i en algunes valls del Pirineu on la probabilitat de superar el llindar de temperatura màxima extrema és més alta.
Les temperatures màximes seran similar, assolint valors entre els 29 i 34 ºC al litoral i Pirineu i entre els 33 i 38 ºC a la resta, sent localment més altes a Ponent i vall de l'Ebre i interior del quadrant nord-est. La xafogor serà notable al litoral.

Evolució de l'avís meteorològic
Consells per evitar problemes causats per l'onada de calor

Fotobloc: Taller de Percussió

Ahir diumenge 16 d'agost, a les 6 de la tarda ,petits i grans vàrem gaudir del taller "Percumanía", a càrrec del músic Angel Pereira.

Fotobloc: La Xeringada


16.8.09

Fotobloc: Correfoc de Festa Major

El Correfoc de Festa Major, a càrrec dels "Peluts de Foc "a la Plaça de l'Església.

Fotobloc: Gambarrada 2009

Dissabte 15 d'agost , a la 1 del migdia, al Parc Anselm Clavé, es va celebrar el primer concurs de menjar gambes; "LA GAMBARRADA ."Aixi doncs, va iniciar-se una nova activitat de la Festa Major.

15.8.09

Fotobloc: Inauguració de la Mostra Gastronòmica
Fotobloc: "La Troca": La Festa de l'Inici de la Festa Major

Divendres 14 d'agost, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església: LA TROCA.
La Festa de l'Inici de la Festa Major: Pregó a càrrec de Montse Fontanills; La Repicada de Campanes i la Ballada dels Gegants i la Brolla i la Baixada de tota la imatgeria popular, autoritats i assistents cap a la Mostra .Cal destacar la participació en la Festa dels infants i joves que van participar als Tallers de Cultura Popular d'aquest estiu.


Montse Fontanills, Pregonera de la Festa Major1.8.09

Ens hi tornem a posar per la Festa Major!

Bones vacances a tothom! Ens veiem a la Festa Major de Cabrils...


La Festa Major de Santa Helena i XXII edició de la Mostra Gastronòmica de Cabrils

Programació i activitats


Divendres, 14 d’agost
A les 7 de la tarda
, a la Plaça de l’EsglésiaLA TROCA, la Festa de l’inici de la Festa major.
A les 8 del vespre, al Recinte de la MostraINAUGURACIÓ de la XXIIa Mostra gastronòmica, comercial i d’artesans 2009.
A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
BALL DE FESTA MAJOR amb l’Orquesta GAMMA i ILLEGAL JAMMS.

Dissabte, 15 d’agost
A 2/4 de 12 del migdia
, a La Fàbrica L’INVENT DEL PROFESSOR XIMPLET, espectacle de titelles a càrrec de Titelles Vergés.
A la 1 del migdia, al Parc Anselm Clavé GAMBARRADA 2009 El primer concurs de menjar gambes!!!
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església JUGA I BERENA. Tarda de jocs gegants i tallers de cuina.
A 2/4 d’11 de la nit, des de la Plaça del Mil·lenari CORREFOC DE FESTA MAJOR a càrrec dels Peluts de Foc i la seva bèstia, en Brolla.
A les 12 de la nit, a l’escola L’Olivera NIT JOVE amb el grup SE ATORMENTA UNA VECINA. Tot seguit, DISCOMÒBIL JOVE.


Diumenge, 16 d’agost
De 10 a 2 de la tarda
, a La Fàbrica IV TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA.
A les 12 del migdia, als Horts de Santa CreuXERINGADA 2009. Vine preparat per refrescar-te amb aigua decolors.
A les 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església PERCUMANIA. Taller de percussió per a grans i petits.
A les 7 de la tarda, a la Plaça del Mil·lenari CONCERT SUAU amb la Portàtil FM. Se servirà el tradicional SUAU a tots els assistents.
A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola Ball de Festa Major amb l’orquesta TRÀFFIC.

Dilluns, 17 d’agost
A les 11 del matí
, a la Plaça de l’Església ESMORZAR DE FESTA MAJOR.
Tot seguit PASSEJADA DELS GEGANTS DE CABRILS pels carrers i placesdel poble.

A les 6 de la tarda, als Horts de Santa CreuTORNEIG DE BÀSQUET 3x3 DE FESTA MAJOR.
A les 8 del vespre, des del Campanar REPICADA DE CAMPANES DE LA VIGÍLIA DE LA FESTA MAJOR acàrrec del campaner Jaume Tolrà Ferrer.


A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’OliveraBall de Festa Major amb l’orquesta CIMARRÓN.

Dimarts, 18 d’agostDia de Santa Helena
A les 10 del matí
, des del Campanar REPICADA DE CAMPANES DE LA FESTA MAJOR a càrrec del campaner Jaume Tolrà Ferrer.
A les 12 del migdia, a l’Església OFICI DE FESTA MAJOR. Tot seguit, a la Plaça de l’Església VERMUT DE POPULAR.
A les 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església COLORS A LA PLAÇA Vine a la Plaça a dibuixar amb guixos decolors!!! Tot seguit,GELATADA DE FESTA MAJOR.
A 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça del Mil·lenariBALLADA DE SARDANES.


A les 10 de la nit, a La Fàbrica NIT DE TEATRE amb Joan Pera i l’espectacle PARTINT PERES.Venda d’entrades anticipades a La Fàbrica: 10€

Programa XXII Mostra Gastronòmica
Descarregar PDF (1.8MB)