30.11.06

El preu del metre quadrat al Maresme supera els 5.000 euros


Segons publica el diari electrònic Capgròs, el preu del metre quadrat a la comarca del Maresme ha pujat fins els 5.016 euros, mentre que el preu mitjà de venda de l'habitatge és de 397.025 euros. Aquestes són algunes de les xifres que es desprenen d’un estudi elaborat per l'Associació de Promotors de Barcelona (APCE) sobre l’oferta d'habitatge a la demarcació de Barcelona. Les dades sobre el Maresme s’han extret d’una mostra de 142 promocions i 863 habitatges a la venda de 16 municipis de la comarca. D’aquests 16 municipis, Mataró és la ciutat que presenta més promocions i habitatges (32 i 209, respectivament) mentre que a Tiana solament s'ha localitzat un habitatge nou a la venda. Els 863 habitatges a la venda suposen el 46,9% dels 1.840 habitatges existents a les mateixes promocions. La superfície mitjana útil dels habitatges és de 81,84 metres quadrats. Argentona compta amb la superfície mitjana màxima (134.77 metres quadrats) mentre que la mínima correspone a Arenys de Mar (55,09 metres quadrats). Argentona, a més, és el municipi amb una major proporció d'habitatges unifamiliars a la comarca, ben al contrari que Arenys de Mar, que no té cap. El preu mitjà de venda de l'habitatge és de 397.025 euros. Les majors xifres mitjanes es troben a Premià de Dalt , Teià i Montgat, que superen els 600.000 euros. Per altra banda, les mitjanes més baixes corresponen a Arenys de Mar i Tordera, que no superen els 300.000 euros. Pel que fa al preu per metre quadra útil, la seva mitjana és de 5.016 euros. Premià de Dalt, Teià i Masnou superen aquest índex amb xifres al voltant dels 6.000 euros. Els valors mínims són a Tordera (3.504 euros).
Habitatges unifamiliars i plurifamiliars
Els habitatges unifamiliars tenen una superfície mitjana útil de 173,92 metres quadrats, amb un preu mitjà de 718.628 euros i un preu per metre quadrat útil de 4.339 euros. En aquest segment, la major superfície mitjana es localitza a Teià (un sol habitatge de 223,05 metres quadrats útils), Argentona i Mataró, que superen els 200 metres quadrats. En preu total de l'habitatge, les majors xifres mitjanes són les de Mataró i Montgat, per sobre els 900.000. En termes de preu per metre quadrat per als habitatges unifamiliars, el major promig és a Montgat (5.690 euros) i els menors a Argentona i Canet, per sota els 3.000 euros). Pel que fa als habitatges plurifamiliars tenen una superfície mitjana útil de 73,33 metres quadrats, amb un preu mitjà de 367.307 euros i un preu per metre quadrat útil de 5.078 euros. La major superfície mitjana d'aquesta tipologia es localitza a Teià, Premià de Dalt i Argentona (per sobre dels 90 metres quadrats) i les mínimes a Arenys de Mar i Mataró. En preu total de l'habitatge, els majors valors són els de Teià i Premià de Dalt.

29.11.06

RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL SECTOR PARES AL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP L'OLIVERA

El dilluns 27 de Novembre va tenir lloc les votacions per escollir els pares i mares que ens representaran al Consell Escolar. Durant els passats quatre cursos ens han representat Maria Aguayo, Laura Salom i Mariona Bosch, i enguany han arribat al termini de la seva representació. En aquesta convocatòria s'han presentat cinc candidats, dels quals només podien ser escollits dos (un menys segons ha comunicat per part del departament d'Educació).En aquest sentit, els resultats de la votació han estat els següents:

Total vots: 107
nuls: 2
blanc: 1.
Mercè Lluch .............Total: 52 vots.
Mercè Martín................. " : 50 vots.
Mariona Marchuach..... " : 30 vots.
Berta Mas ................... " : 25 vots.
Joan Torruella ............ " : 43 vots.

Així doncs, són proclamats com a representats del Sector Pares al Consell Escolar del Centre:
Mercè LLuch ( 52 vots.) i Mercè Martín ( 50 vots.). Tanmateix, resten al consell en David Murillo, Lucía Pérez i Maite Viñals, tots ells pares i mares escollits fa dos cursos. D’altra banda, informar que Pilar Famades (Directora del centre) ha estat la presidenta de l'acta de votació i Adolfo Rosales (pare) ha actuat com a vocal; juntament amb la Mireia Andreu (mare), ambdós escollits per sorteig.
Des de la redacció de Tu ets Cabrils volem felicitar als nous representants i a tots els pares i mares. Perquè tots fem escola.

28.11.06

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA CEIP L'OLIVERA


DIA: Dijous 30 de Novembre de 2.006.
HORA: 22.00 h.
LLOC: Menjador de l'escola.

ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura de l'Acta de l'Assemblea anterior.
2.- Valoració del reciclatge dels llibres.
3.- Tancament de comptes curs 2005-06 i Pressupost curs 2006-07.
4.- Informació de la reunió del Consell Escolar.
5.- Informacions vàries: resultats eleccions Consell Escolar i revista.
6.- Precs i preguntes.

VINE I PARTICIPA. LA TEVA OPINIÓ ÉS IMPORTANT!

El pressupost municipal com expressió de la voluntat política


Tu ets Cabrils m’ha demanat un escrit per reflexionar al voltant de l’actualitat del nostre municipi. En aquest sentit, crec interessant parar atenció en el disseny i confecció dels nostres pressupostos.L’article 162 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals defineix el pressupost dels ens locals com l’expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions, que com a màxim, pot reconèixer l’ajuntament i els drets que previsiblement es puguin liquidar durant l’any.
El pressupost representa, per una banda, una estimació comptable dels ingressos i les despeses i, per una altra, l’aprovació en un ple suposa l’habilitació perquè l’ajuntament pugui executar les despeses i els ingressos. És a dir, pugui actuar.
Aquesta actuació, però, no ha de ser espontània ni impensada. La tasca de govern ha de consistir en donar les instruccions i establir els criteris més convenients per la consecució dels objectius marcats. S’han de combinar factors humans i materials de la millor manera, sense perdre de vista l’entorn, sempre canviant. En definitiva, s’ha de planificar.
Aquesta planificació ha de ser la manifestació d’una voluntat política i comença per definir unes metes o fins primordials. Podríem citar, per posar un exemple, millorar la qualitat mediambiental o projectar la imatge de Cabrils a nivell comarcal i nacional. Per assolir aquest fins s’haurien d’establir uns objectius, ja molt més concrets i avaluables. Continuant amb l’exemple, es podria proposar el disminuir el consum energètic, reduir el creixement de la mobilitat en vehicle privat o el foment del turisme rural en el nostre municipi. Això obligarà a l’estudi de diferents camins o alternatives per arribar-hi, cadascuna de les quals ha de ser avaluada econòmicament, valorant-ne els punt forts i febles, les dificultats, etc. El fet d’escollir una alternativa, suposarà sens dubte, rebutjar les altres en funció d’un seguit de criteris però, també, ben d’acord amb la voluntat política del govern. Aquesta voluntat política que se’ns mostra en la definició dels fins, la determinació dels objectius i en la manera d’aconseguir-los ens permetrà parlar d’un govern eficient i eficaç.
Aquests dies que s’ha parlat tant de les polítiques socials seria interessant veure, a la llum dels pressupostos, quina ha estat la voluntat política del nostre ajuntament. Prenent com a marc de referència els últims 3 anys es pot afirmar que el pressupost de despesa social ha augmentat una mica més del 10% anual acumulatiu i que aquesta despesa social representa en promig poc més del 22% del total de despesa aprovada pel ple. No obstant, s’ha de tenir present que en el pressupost actual de 2006, es determina que per cada 100 euros de creixement de la despesa total, només 5 euros es destinaran a les polítiques socials.
El corrent de pensament que ens parla de la crisi de l’estat del benestar, ha arribat a Cabrils? Aquesta dada és tant sols un miratge i pel 2007 es recuperarà el ritme de creixement? Estem arribant a una quantitat límit?
Proposo una reflexió d’aquest tema des de dues òptiques. Primer admetent que sense projecte polític previ, l’exclusiva "gestió" o és un engany o serà un desastre ( o potser les dues coses). I, en segon lloc, la democràcia participativa no hauria de ser un eslògan electoral, sinó una manera molt concreta de fer política.

Miquel Ponsa. Economista i veí de Cabrils

27.11.06

Més de 3000 visites

Gràcies a la vostra participació, Tu ets Cabrils ja ha arribat a les 3000 visites en menys de tres mesos de vida. Gràcies a vosaltres aquest bloc ha esdevingut el referent de la comunicació municipal. En aquest sentit, la redacció t'anima a seguir llegint i escribint perquè tu ets imprescindible, "Tu ets Cabrils".

Les dones a la Mediterrània (i 3)


El passat dissabte 25 de novembre, efemèride del Dia Internacional de la no-violència vers les dones, vam assistir al darrer acte del cicle "Les dones a la Mediterrània", que va consistir en la projecció del documental "Sólo sueños", dirigit per Amal Ramsis. L’audiovisual, que tracta sobre les dones egípcies, va ser presentat per l'antropòleg i professor de la UAB Josep Lluís Mateo, que és autor, entre d’altres, del llibre"El moro entre los primitivos; el caso del Protectorado Español en Marruecos".Barcelona, Fundación La Caixa,1997.

"Sólo sueños" és un documental intimista i senzill que recull els testimonis de quatre dones ben diferents( edat, situació social, personalitat...) que expliquen els seus somnis. A través d’ells, l’espectador pot descobrir una altra imatge de la dona egípcia, lluny dels estereotips i prejudicis que tenim de les dones àrabs. En aquest sentit, les dones no es mostren submises sinó somiadores; ja que expressen el seu desig de canviar la seva realitat. Aquesta és complicada i carregada de contradiccions, però no suposa cap impediment per deixar volar els somnis. Tanmateix, els desafiaments que els imposa la vida han fet que les dones siguin molt més responsables i fortes a l’hora d’enfrontar-se directament a les pressions socials i econòmiques que les encadenen a un present fosc. Lluny d’abandonar, les dones intenten trobar una sortida per a sortir d’aquest atzucac; però de moment aquesta recerca encara és individual. En aquest context, Mateo va explicar que la visió occidental de la dona musulmana és la d’una víctima passiva . En canvi, la del món àrab és la d’un "subjecte amb situació de desigualtat". D’altra banda, el ponent també va fer referència a la tradició popular àrab del significats dels somnis:
1.- El somni vertader, inspirat per Déu.
2.-El dolent o fals: els propis).

Duran el debat vam arribar a la conclusió que les dones es servien dels somnis com a excusa per a parlar de les seves preocupacions i pors. En aquest sentit, cal remarcar – un cop més - les intervencions del col·lectiu musulmà, que estava més participatiu i relaxat que els dies anteriors. Comencem a entendre’ns. Som dones amb preocupacions i somnis compartits. Sobretot somnis.


Mariona Bosch

23.11.06

L'Ajuntament no destina el 0,7% de la Mostra a la lluita contra la famSegons ha pogut saber Tu ets Cabrils, l'Ajuntament de Cabrils ha participat econòmicament en els següents projectes del Fons Català per la Cooperació: 6.010, 12€, l'any 1999, destinats a la construcció d'un barri a Matagalpa i 3.600€, l'any 2004, en benefici de la campanya de sensibilització "Una altra globalització és possible". Però ni rastre de qualsevol partida derivada del 0,7% - compromís adoptat unànimement en el Ple - de la venta dels tiquets de tast i beguda de la Mostra Gastronòmica (sobretot de l'any 2005 ja que l'exercici econòmic de la Mostra 2006 encara no s'ha tancat). Malgrat l'opacitat dels números de la Mostra, s'ha estimat que l'aportació de Cabrils derivada de la Mostra del 2005 giraria entorn els 300€, quantitat que no representa cap fortuna per eradicar la fam ni per allargar la transferència econòmica que a data d’avui encara no s’ha fet. Tanmateix, segons han manifestat fonts consultades, els càlculs no es van fer seguint l'acord adoptat pell Ple sinó aplicant el 0,7% únicament a la part del tiquet que assumeix l'Ajuntament. El Departament de Comptabilitat fa veritables "sudokus" pressupostaris per maquillar els números, fins el punt d'utilitzar aquesta lliure i interessada interpretació per calcular el 0,7% que no és contemplava en cap acord. Esperem que quan s'apliqui als resultats del 2006 no es torni a efectuar el mateix parany.
Fent recapitulació, aquesta mesura va ser adoptada per l'Ajuntament per Ple el passat 2005; moció que s'ha tornat a aprovar enguany amb l'esmena transaccional d'assumir aquest compromís cada any sense necessitat d'aprovar-la cada nova edició de la Mostra. A més, va ser el propi equip de govern qui va posar com a condició per aprovar la moció que els diners recaptats es destinessin al Fons Català per la Cooperació. Tu ets Cabrils desconeix l'origen d'aquesta prioritat; sobretot tenint en compte que l'Ajuntament de Cabrils és un dels pocs consistoris d'aquestes contrades que no és soci del Fons, sinó que ostenta la condició de col·laborador esporàdic (tal i com es pot veure en aquesta fitxa elaborada per la pròpia organització).

Les dones a la Mediterrània (2)


Ahir 22 de Novembre , va tenir lloc la segona conferència del cicle "Les dones a la Mediterrània" que es va titular "Dona i cultura al Magrib. El paper de la dona en la societat magribina." Aquest cop, la ponent va ser Yolanda Aixelà, antropòloga, professora de la Universitat d'Alacant i escriptora ("Descubriendo velos políticos.Discursos degénero e Islam en Marruecos", Antropología y Antropólogos en Marruecos. ed.Bellaterra: Barcelona 2002). En aquest sentit, Aixelà va voler, en tot moment, desmitificar la visió estereotipada que tenim els europeus sobre la dona magrebí i va centrar-se en quatre àmbits per corregir aquesta mirada distorsionada:

1.- el parentiu.
2.- el del Dret.
3.-el de la Economia
4.-els Moviments Socials.

Pel que fa al parentiu ,la dona va a viure a la localitat del marit i el seu paper a la societat és de subordinació total respecte l’home. Però a partir dels anys 80, això canvia ja que apareixen noves més estratègies per canviar aquesta realitat. En relació al Dret, aquest gira entorn dels codis familiars: la Mudawwana.(Marroquí, dels anys 50), la Madjala. (Tunisià dels anys 50) i el Codi Familiar algerià reformat l’any 1984. Tots aquests drets estan inspirats en el Corà i contemplen el dret a la independència econòmica, dret a l’herència i el dret a Nafaga (a ser mantinguda). Així doncs, el Dret empara a la dona i desvesteix les diferents tergiversacions sobre la manca de legislació al respecte. Referent a l’economia, cal dir que a la societat rural - encara que no surti a les estadístiques- la dona sempre ha treballat com a part del col·lectiu. És a dir, sense comptar-la individualment. De la mateixa manera, a les ciutats, des de els anys 20, la dona ha treballat a fàbriques; sense sindicats, contracte verbals i jornades laborals fins a 14 hores. Tanmateix, cal fer esment a la incorporació de les dones al món laboral - a partir, sobretot, de l’escolarització i la descolonització dels seus països- amb tasques de funcionariat (mestres, metgesses, infermeres..). En el context dels moviments socials, cada cop més les dones participen de les reivindicacions col·lectives, com per exemple, les accions per recuperar els països que van ser colonitzats.

Durant la conferència, Aixelà, va deixar palès el seu objectiu principal: DESMITIFICAR el paper de dona que necessita ajuda. És cert que són un col·lectiu diferent al nostre, però no hem de voler mesurar les coses amb la nostra vara. Cal que ens coneguem mútuament, sense presses ni prejudicis, i això es fa a foc lent, davant duna copa de cafè, d’aromes de Montserrat o de té verd. Per això, és imprescindible perdre la por al desconegut i canviar aquest sentiment de desconfiança pel de curiositat. D’altra banda, s’ha tornat a originar un debat molt sa al voltant del vel. Arribats a aquest punt, Aixelà ha recriminat a les dones magrebines - la Nouzha, la Lati, la Habbiba... – que encara siguin susceptibles a l’hora de parlar de les seves costums i ha recomanat celebrar més actes com aquest per facilitar la interacció de les dues cultures. Ràpidament, la Lati s’ha sumat a aquesta prec: "Hem de treballar més temes comuns en la dona!". Per acabar permeteu-me que comparteixi amb vosaltres una sensació molt sincera. Assistir a aquesta conferència ha estat molt positiu: ara , pel carrer, saludaré més gent amb un somriure de complicitat dibuixat als llavis.

Mariona Bosch

22.11.06

Les dones a la Mediterrània (1)

El passat 20 de novembre, va tenir lloc a "La Fàbrica", la primera conferència del cicle: "Les dones a la Mediterrània", que organitza l'Ajuntament de Cabrils i La LLiga dels Drets dels Pobles amb el suport de la Diputació. Per part de Tu ets Cabrils, la Mariona Bosch va cobrir l’acte i aquestes van ser les seves impressions:

"El conferenciant era en Jordi Moreras, reconegut antropòleg que ha escrit diverses obres sobre el fet musulmà, de les que destaca "Musulmanes en Barcelona: espacios y dinámicas comunitarias, Barcelona: CIDOB Edicions, 1999". L’assistència va anar lligada a la qualitat del ponent, ja que pel cap baix, la concurrència va ser d’unes 40 persones, fet que demostra l’interès de la gent per aquest tema. En aquest sentit, destaquem la presència de dones del col·lectiu musulmà, com la Habbiba, vocal del voluntariat Bonaterra. La presentació de Moreras i de la Carme Farré (representant de la LLiga dels Drets dels Pobles), va anar a càrrec de l'alcalde, Manel Pérez, que va justificar aquest cicle de conferències per la necessitat de la nostra societat de conèixer aquesta nova realitat que comporta la immigració ja que desconèixer proporciona distanciament. Per això, cal trencar les pròpies fòbies i prejudicis i apropar-nos a aquest nou món que ja conviu amb nosaltres. La intervenció de Farré va insistir en la sensibilització social com a punt de partida d’aquesta convivència intercultural i Moreras – amb el suport d'un power point – va explicar de manera didàctica els fonaments de l'Islam ( com a religió i com a projecció al món).En aquest context va analitzar:

1.- Els fonaments. (la figura central del profeta Muhammad ).
2.-El Pilar de la Fe.(El Corà: última revelació de la paraula de Déu)
3.-La comunitat musulmana.(la seva idiosincràsia)
4.-L'aspecte del Dret. ( la Zaka, és una almoina o una obligació de pagar?).
5.-L'àmbit del quotidià. (El Ramadà, el segueix tothom?)
6.-La política.

Cal fer especial esment al tema del vel. En aquest punt, es va iniciar un debat entre els assistents. En Jordi Moreras va anar contestant les "incisions" d'algun membre del públic i de l’espontània "confrontació" d'idees entre els dos col·lectius, sempre amb el respecte i el somriure als llavis (ens coneixem tots). Aquest va ser l’èxit de la xerrada: el diàleg entre dos col·lectius que es desconeixen però que formen part d’una mateixa comunitat. La conferència va acabar amb un missatge d’en Jordi Moreras "hi ha molta feina a fer ... I aquesta és la mostra", referint-se a l’actitud d’encarar-nos al desconegut amb ganes d’amarar-nos. Ens quedem, doncs, amb aquesta última idea tot esperant la propera conferència, avui dimecres dia 22.

21.11.06

El club dels poetes morts de CabrilsEl passat divendres dia 17 de novembre a la Biblioteca els membres del Club de Lectura de Cabrils vam comentar la novel·la El club dels poetes morts de N.H. Kleinbaum. En termes generals, vam coincidir en afirmar que és una obra molt ben estructurada amb uns personatges molt bens construïts. Així doncs, us animem a anar més enllà de la versió cinematogràfica que va dirigir Peter Weir i endinsar-vos en les seves pàgines. L’argument de la novel·la gira entorn a l’aparició d’un professor de literatura, el Sr. Keating, amb unes eines pedagògiques molt innovadores dins el context autàrquic de l’Acadèmia Welton. En aquest sentit, Keating transmet als seus alumnes els ideals del romanticisme, el carpe diem i l’amor a la vida. Fruit d’aquest descobriment, els estudiants decideixen refundar El Club dels poetes morts; unes reunions nocturnes a l’antiga cova índia dels voltants del col·legi en les que recitaven poesia. A partir d’aquesta pràctica, els joves aniran detectant les seves prioritats vitals: l’amor, l’art, la rebel·lia, la confiança en un mateix... fins el punt de portar-les fins la darrera conseqüència. La novel·la, que és un cant a la vida, compta amb una gran varietat de versos, com els del poeta Walt Withman. Des del Club de Lectura us recomanen aquesta lectura i us convidem a participar a la propera tertúlia sobre Afirma Pereira d’Antonio Tabuchi.


Club de Lectura de Cabrils

20.11.06

"Viure i pensar en positiu"

El passat divendres 17, a la Biblioteca, va tenir lloc la xerrada: "Viure i pensar en positiu". La ponent va ser la psicòloga Núria Vendrell, qui va ser presentada per la directora de la Biblioteca, la Muntsa Abad, amb la colaboració de la Montse Fontanills. Per les persones que no van poder assistir-hi, Tu ets Cabrils fem un petit resum dels continguts de la xerrada.

La conferència va ser molt emotiva, doncs la ponent va saber connectar ràpidament amb el públic. Llàstima, un altre cop, de la poca assistència de gent, unes 15 persones (...la Teresa Godàs ,en Joaquim Forcada, la Mª Rosa (mare de la Tere) ,en Jordi Vega i la Mª Angels, la Sra. Francès, la Sra.Gil...). Malgrat tot, varen prendre bona nota de les conclusions que ens va explicar. Així doncs, per viure en positiu hem de seguir tres punts essencials:
1.- Adaptació als canvis. (la vida en sí és una successió de canvis constants).
2.- Autoestima. (primer ens hem de valorar a nosaltres tal com som).
3.-Motivació. (cal il·lusionar-se per les coses, etc).

Com és una persona que pensa en positiu :
1.-Es una persona que l'hi agrada la vida (vitalista).
2.-Té la capacitat de desitjar i la capacitat de contenir-se. ( Sap il·lusionar-se al esperar una data concreta, com la de rebre un regal..). No està amb un estrès permanent..
3.-Viu "l'ara i aquí". (..No està pensant sempre en el passat, ni pensant sempre en el futur. Sap gaudir del present).
4.- Confiar en els demés.
5.- No l'hi fan por els conflictes.
6.-Sap decidir tota sola.
7.-Sap riure ( riure's d'ella, riure amb...)

La Núria Vendrell, a l’acabar la xerrada (que sempre va transcorre amb un to distès i amable) va convidar-nos a participar, amb comentaris i anècdotes personals, creant-se un clima molt amè entre tots els assistents. Esperem noves xerrades, que ens ajudin a valorar el que tenim. I a compartir vivències. Que no es perdin aquests actes!

Mariona

18.11.06

El registre de Parelles de fet no està en funcionament tot i haver estat aprovat en Ple

El registre municipal d’unions civils de Cabrils encara no està en marxa, malgrat ser un acord de Ple i haver estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el març de 2006. Davant d’aquesta falta de diligència, l’Ajuntament respon a les parelles que sol·liciten inscriure’s al registre que això es deu als canvis produïts en la Secretaria de l’Ajuntament. La redacció de Tu ets Cabrils lamenta aquest desajust i reclama la seva subsanació immediata. Recordem que aquesta és una moció que va presentar ERC i que va ser aprovada per majoria.

17.11.06

Inicien una campanya a Vilassar de Dalt per destinar el 0,7% del pressupost municipal per a la solidaritat


El president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, va donar suport a la campanya del 0,7% iniciada a Vilassar de Dalt per la Comissió Dindori, amb la finalitat de reclamar aquest percentatge del pressupost municipal per a la solidaritat. La Comissió Dindori tanca la seva campanya El 2007 el 0,7, en la qual s'ha informat i sotmès a consulta popular la destinació del 0,7% dels recursos propis de Vilassar de Dalt l'any que ve, i l'arribada a l'1% en la legislatura següent, tal com recomana el Fons Català de Cooperació. La redacció de Tu ets Cabrils dóna suport a aquesta iniciativa i recorda que l’Ajuntament de Cabrils, arran d’una moció presentada pel grup municipal d’ERC, va ser pioner en la cessió del 0,7%, en aquest cas de la venta dels tiquets de la Mostra Gastronòmica. No obstant, aprofitem per denunciar la poca transcendència d’aquesta iniciativa, tal com ho anunciava aquest titular de El Punt de 18 de març de 2006 ("La mostra gastronòmica de Cabrils donarà el 0,7% a lluitar contra la fam però no veu correcte dir-ho"). Tanmateix, quatre mesos després de la Mostra, encara no s’ha tancat l’exercici econòmic de la Mostra Gastronòmica i, en conseqüència, es desconeix l’import exacte que l’Ajuntament destina al Fons Català de Cooperació.

16.11.06

Infomòbil i Infoweb a Cabrils?Un dels principals problemes de Cabrils és la baixa participació de la gent en la vida social del poble. Això es deu, en part, a les característiques de Cabrils com a poble dormitori. No obstant, s’ha intentat corregir aquesta dinàmica amb una política de comunicació més intensa: agenda cultural, nou disseny del butlletí i panell informatiu electrònic. En aquest context, Tu ets Cabrils proposa l’adopció d’una nova mesura comunicativa que, entre d’altres, ha adoptat l’ajuntament d’Arenys de Munt. Infomòbil, que així s’anomena la susdita iniciativa, consisteix a facilitar per mòbil les informacions que afecten el poble. Així, es podran rebre notificacions sobre emergències, actes de cultura, festes, reunions informatives i convocatòries de consells municipals, entre altres coses. Tal com diu el consistori arenyenc, aquest sistema té moltes avantatges: "la rapidesa en l'enviament de missatges massius, l´enviament personalitzat d'informació, el baix cost del SMS comparat amb el telèfon i que el missatge es manté a la memòria del mòbil i que és fàcilment consultable. El sistema està en fase embrionària i progressivament s´aniran afegint més serveis. En un futur es vol obrir el servei a d'altres entitats".


De la mateixa manera, es podria crear l’Infoweb, un servei en el qual els veïns de Cabrils rebéssim en el nostre correu electrònic les informacions relatives a Cabrils. Què en penseu? Creieu que pot ser d’utilitat?

14.11.06

Agenda d'activitats de la setmana

El divendres 17 A LES 20:30 , a la Biblioteca hi ha la XERRADA: "VIURE I PENSAR EN POSITIU", a càrrec de Núria Vendrell, de Taleia Cultura. Creiem que és una proposta molt interessant per aprendre a reflexionar i a gaudir del nostre temps i espai individual; i alhora per a enriquir les nostres vivències vers els altres. Veniu i amb la vostra assistència compartirem un temps, que segur, serà "positiu" per a tots.

Relació d'actes:

DISSABTE 18: Hora: 19,30. Lloc:La Fàbrica. "Els ocells de Cabrils", Xerrada a càrrec de Toni Marín.

DIUMENGE 19: Hora: 9,30. Lloc:Pont de la Vela. Viatge en bus. Places limitades. Visita al Centre de Recuperació d’animals marins -CRAM- de Premià de Mar. "Visita guiada i gratuïta per conèixer l’únic centre de Catalunya que es dedica a la recuperació , investigació i salvaguarda d’espècies com tortugues, dofins, taurons i aus marines.

Hora: de 10 a 14h. Lloc : Hort de la Sta. Creu. "Circuit de bicicletes i quads ecològics". Vine a gaudir de l’esport més divertit a càrrec de Players.

Hora: de 10 a 18h. Lloc: Plaça de la Bodega. "El món dels estels". Vine a conèixer l'Univers en un planetari mitjançan activitats i una exposició a càrrec d'10 Planetaris.

Hora: de 10 a 20h. Lloc : La Fàbrica. "Exposició de Bolets ". Vine a conèixer els bolets de la nostra terra per arribar a ser un gran boletaire, a càrrec de Geno i Rosa Estrada.
Hora : 18h. Lloc: La Fàbrica. "Contes d’aigua i sal". Espectacle infantil a càrrec d'Isabel Sànchez.


Creiem ,que és interessant assistir a aquest acte per conscienciar-nos tots de la importància del MEDI AMBIENT i del nostre en particular.

El PSC condiciona la candidatura de Colomer a l’alacaldia a que es faci militant


El PSC de Cabrils ha posat una condició a l’hora de repetir Joaquim Colomer com a cap de llista per les eleccions municipals del 2007: que es faci militant del partit que presideix Pepe Montilla. Aquesta notícia ha estat confirmada per membres del PSC a Tu ets Cabrils. Fonts externes als socialistes afirmen que Colomer ja ostenta el carnet; però ara pera ara, encara no s'ha fet oficial per part de l’executiva local. Recordem que Colomer va ser militant i regidor de CiU, formació de la qual va ser expulsat al protagonitzar la moció de censura contra l’excalde Josep Grau (CiU). L’any 2003, Colomer va encapçalar les llistes del PSC com a independent.

La TDT pública a l'Alt Maresme perilla pel poc interès d'alguns ajuntaments


Dies enrera vam "penjar" la notícia de l’adhesió de Cabrils al Consorci per la TDT. Avui, El Punt publica el poc interès que varis ajuntaments de la zona nord mostren pel Canal 2 de la TDT. Recordem que el Canal 1, que ja tira endavant, pertany a Mataró i el Baix Maresme. Però com a contraposició de la bona salut del Canal 1, trobem la delicada situació de la TDT pública a l'Alt Maresme, el Canal 2. Dels nou municipis que van acceptar tirar endavant la proposta, només quatre «han fet els deures» i l'han aprovat per ple. Una condició indispensable per constituir el consorci que ha de regular el nou mitjà i que hauria d'estar creat abans de final d'any. Entre els municipis que no s'han pronunciat hi ha Pineda de Mar i Tordera, dos pesos pesants pel que fa a nombre de població i imprescindibles a l'hora de distribuir els costos de la TDT entre tots els ajuntaments. Si cap d'aquests consistoris fa el pas, la televisió digital a la zona nord està condemnada. La zona nord, que engloba els municipis des de Tordera fins a Arenys de Mar, no té el suport majoritari dels ajuntaments que inicialment van acceptar un segon canal, independent de l'assignat en un primer moment a tota la comarca. Pineda de Mar i Tordera, per exemple, encara no han aprovat l'adhesió al consorci que ha de gestionar la nova televisió. Els impulsors del Canal 2, Calella i Arenys de Munt, qualifiquen el moment d'«extremadament difícil».


L’altra cara de la moneda, el Canal 1, ja comença a estudiar la composició del Consorci. L'Ajuntament de Mataró va presentar la setmana passada la seva proposta per crear el consorci que ha de gestionar el canal públic que engloba els setze municipis del centre i sud del Maresme, el Canal 1. Entre els aspectes que es van posar sobre la taula per ser debatuts destaca la demanda mataronina que sigui el seu alcalde, Joan Antoni Baron (PSC), qui presideixi el consorci –la capital del Maresme assumirà un 40% del cost total del canal. Durant la reunió de treball es va decidir deixar vacant una de les cinc vicepresidències del consorci perquè sigui ocupada per algun representant del nord del Maresme si el projecte del Canal 2 no es pot enllestir. Si fos així, la concessió del Canal 2 s'hauria de retornar a la Generalitat, que l'hauria de tornar a adjudicar, probablement a un tercer operador privat. Ara al Maresme ja hi ha dos canals privats de TDT.
Foto: El Punt (14 de novembre de 2006)

13.11.06

PORROS : QUÈ DIU LA LLEI?

Encara que no ens agradi, molts adolescents no veuen estrany que es fumin porros. L'inici amb els porros d'alguns joves és semblant al que vam poder tenir nosaltres amb l'alcohol, quan teníem la seva edat. Als nostres joves del poble, cal informar-los perquè siguin conscients de les possibles conseqüències legals.
A quasevol jove que decideixi fumar porros, "algú" (ajuntament, institut...) l'hi hauria d'explicar les normes legals.
Per fumar porros o tenir haixix o marihuana en un lloc públic es pot imposar una sanció administrativa (una multa mínima de 300 €). A més, si es porta a sobre una quantitat considerable (per exemple 50 g), o també si es poca quantitat però s'interpreta que estava destinada a vendre o regalar, és un delicte contra la salut pública establert en el Codi penal.

Conclusió :
Pel que veiem, les lleis hi son, però el consum dels nostres joves va en augment....

Mare preocupada

9.11.06

Els pagesos demanen que s'aturi el creixement urbanístic i més terres per conrear al Baix Maresme

Aquesta és la ressenya que avui publica El Punt sobre el debat territorial del Baix Maresme (per més referències, vegeu "El Baix Maresme debat el seu model territorial" publicat dimarts per Tu ets Cabrils).

Els pagesos van tornar a posar sobre la taula el creixement urbanístic desmesurat del Baix Maresme i la poca activitat agrícola que hi queda. Alerten que la construcció massiva exhaurirà el territori i que massificarà una zona de la comarca que ha crescut molt en els últims anys. Els pagesos van fer sentir la seva veu en l'últim debat territorial del Maresme, que s'emmarca en el pla estratègic del 2015. Alcaldes, pagesos i ciutadans tenen el model clar però sembla complicat posar-ho en marxa.
Els pagesos del Baix Maresme veuen el futur amb preocupació. Denuncien que la pressió urbanística és «brutal» i que l'espai agrari està desapareixent. El portaveu d'Unió de Pagesos, Pep Riera, va lamentar la passivitat dels polítics a l'hora d'apostar per la pagesia i va posar com a exemple l'Estat francès, que comprava terres per oferir-les al sector de la pagesia. «Aquí hi ha terres abandonades, esperant una requalificació», va denunciar Riera. Altres pagesos com ara Àlex Serres, alertaven de la falta d'aigua per abastir tota la població. «Anem cap al precipici», hi va afegir Serres, mentre que altres demanaven una «moratòria urbanística».
La majoria d'alcaldes del Baix Maresme van assistir dimarts al debat territorial organitzat pel Consell Comarcal. Tenen clar que s'ha de limitar el creixement urbanístic dels municipis, que s'ha de millorar el transport públic, que cal mancomunar serveis i que el Baix Maresme ha d'accentuar la seva identitat. L'alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, va ser un dels més incisius a l'hora de reclamar més preservació del paisatge i fins i tot va proposar la regressió d'alguns plans urbanístics. «S'ha de limitar la densitat dels pobles», va dir Gisbert. L'alcalde de Teià, Andreu Bosch, va alertar que el Baix Maresme «no es pot diluir en una segona corona metropolitana». Els alcaldes van reconèixer que els problemes s'han de tractar de manera «supramunicipal». El debat també va analitzar la necessitat de compartir polígons industrials entre pobles i la de tenir empreses de valor afegit que evitin que els treballadors del Maresme hagin de viatjar cada dia a Barcelona.

8.11.06

Digitalitzar la nostra història


L'Ajuntament de Canet i la Diputació de Barcelona duen a terme un projecte de digitalització de les actes municipals que posarà a l’abast de tothom una completa eina de consulta que comprendrà prop de 200 anys d’història local. Des de Tu ets Cabrils creiem que aquesta pot ser una proposta interessant pel nostre poble; ja que actualment, un Museu és més que un espai físic. Què en penseu?


Més informació a Tribuna Maresme:

7.11.06

El Baix Maresme debat el seu model territorial


El Consell Comarcal del Maresme (CCM) ha organitzat el Debat Territorial del Baix Maresme en el marc del Pla Estratègic Maresme 2015 que pretén integrar en una visió compartida el futur del Maresme i les seves expectatives. En aquest sentit, Tu ets Cabrils ha volgut ser-hi present per tal d’informar-vos sobre les problemàtiques que afecten la nostra comarca i per extensió, el nostre poble, amb la finalitat de plantejar temes de debat que caldrà encarar en un futur més o menys proper en el sí de la societat cabrilenca. A continuació esgrimim una sèrie d’ítems que han sortit a la palestra per poder comentar-los en l’apartat de comentaris.

Els ponents de la Comissió Territorial del Baix Maresme han afirmat que és la primera vegada que ens enfrontem a un debat territorial supramunicipal. Tanmateix, s’ha apuntat la possibilitat de limitar el creixement urbanístic del Maresme i la densitat demogràfica de la seva població. De la mateixa manera haurem de discernir si volem ser una segona corona de l’àrea metropolitana de Barcelona en detriment de la nostra identitat maresmenca. En aquest context, s’han plantejat diversos punts de discussió com les infraestructures (laterals C-32, línea ferroviària, N-II...), mobilitat (Declaració de Teià, transport públic, Pla Declaració de Mobilitat del Maresme...) i creixement urbanístic (sostenibilitat, Parc Serralada Litoral, activitat agrícola, Pla Director Urbanístic Sistema Costaner, espais protegits blau/verd...).

Una de les preguntes claus sobre el futur del Maresme apuntava la possibilitat que la població del Maresme arribés al 700.000 habitants: “Estem disposats a arribar a aquesta xifra?” – es preguntava un ponent. De la mateixa manera, s’ha incidit en una contradicció. Volem limitar el creixement urbanístic a l’hora que volem crear més habitatges per tal que els joves no hagin d’abandonar el seu poble natal. I això com es fa? D’altra banda, la realitat social del Maresme és ben variada. Mentre que el baix Maresme ha experimentat una saturació urbanística, a l’Alt Maresme encara es construeixen segones vivendes.

Un altre aspecte a destacar és el de l’ocupació. Concretament, al poble veí de Vilassar de Dalt, el percentatge d’habitants que treballen a la mateixa vila és del 45%. Us heu preguntat mai quin és el de Cabrils? Finalment, voldríem destacar la presència al debat dels següents cabrilencs: Manel Pérez, Alcalde, Francesc Ponsa, Regidor d’ERC, Joan Farré, President de La concòrdia i Francesc Gil, President dels Jubilats.

L'Arborètum segueix tancat


Després de rescindir el contracte amb l’entitat Natura – associació que gestionava l’Arborètum de Cabrils – l’Ajuntament es va comprometre a reobrir-lo com a parc públic. A hores d’ara l’Arborètum continua tancat. Davant d'aquest incompliment, "Tu ets Cabrils" reivindica la seva imminent reobertura. És una llàstima que un espai natural de gairebé una hectàrea d’extensió, més de 160 arbres autòctons i 69 tipus d’arbustos diferents romangui tancat al públic. Aquí queda dit i escrit (per segona vegada).

6.11.06

Aquest dijous toca Ple


El Ple del proper dijous dia 9 de novembre a les 21h a la Sala de Plens de l'Ajuntament presenta el següent ordre del dia:

1- Aprovació de les actes de les passades sessions ordinàries (28 de setembre) i extraordinàries (3 i 18 d'octubre)

2- Presa de possessió del regidor Sr. Francisco Javier Badia

3- Donar compte de la liquidació del pressupots general de la Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2005, de la del Patronat Municipal Escola Bressol i la de l'Organisme Autònom Museu Municipal

4- Ratificació del decret sobre la compra centralitzada del servei de telecomunicacions

5- Modificació del règim de sessions ordinàries del ple

6- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Cabrils (cessió d'ús d'un etilòmetre)

7- Creació de la llicència d'autotaxi

8- Modificació dels Estatuts del Consorci Parc Serralada Litoral

9- Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2007

10- Modificació de crèdits número 4/2006, dins el vigent pressupost

11- Resolucions d'alcaldia

12- Mocions dels grups polítics municipals

13- Precs i preguntes

ESTIUEJANTS I VILATANS: Imatges del Cabrils d'inicis del s.XX

El passat divendres vam assistir a la inauguració de la esmentada exposició fotogràfica.; la qual romandrà oberta del 3 al 29 de novembre, a la Biblioteca Municipal. Cal remarcar, per la seva singularitat, les fotos realitzades als jardins de can Jaumà, per la peculiaritat dels personatges i el seu entorn; com també les imatges dels vilatans al carrer Nou. Tanmateix, hem vist la importància que tenia com a referent pel poble la finca de can Jaumà tant pels estiuejants com pels vilatans. Tot i això, hem trobat a faltar fotografies d'altres indrets importants de l’apoca, com els de Can Tolrà.

Pel que fa a l’acte, aquest va començar amb unes paraules d'en Jaume Tolrà, President del Museu Arxiu de Cabrils, orientades a explicar quina era la procedència de les fotografies. Després del parlament, es va iniciar una xerrada amb els assistents sobre els continguts de les fotografies. En aquest sentit, cal remarcar que hi havia molt poca gent. Entre la concurrència, hi havia l’alcalde, en Manel Pérez, amb l'Anna, el president de La Concòrdia, en Joan Ferrer, amb la Montse, el Jutge de Pau, Joaquim Forcada, la Pilar LLongueras - representant al Voluntariat - , la família Vega i pocs mes. Com veieu, podem posar els noms dels assistents. Quasi hi havia més fotografiats que públic. Creiem que s'ha perdut una oportunitat per relacionar-nos i fer teixit de poble. Els actes culturals haurien de ser mes participatius.: un punt de trobada amb la gent de les urbanitzacions ( abans majoritàriament estiuejants) i els del casc urbà (en teoria els residents tot l'any).

Així doncs, trobem molt estrany el fet que tots els partits polítics dediquin en els seus programes regidories d'urbanitzacions i que en actes d'apropament vers els abans estiuejants i el poble , no assisteixin cap representant de cap partit polític ,ni de cap urbanització (a Cabrils hi han més de quaranta), i només els quatre gats del poble. Entre els quatre gats hi érem nosaltres, resistint, (com els últims mohicans) per que no es perdi la identitat del poble. Qui perd les arrels perd la identitat. No ho oblidem.

Mariona i Jordi

3.11.06

El DiU es dissol

La dissolució del DiU (Democràcia i Unió) és una de les primeres conseqüències del pacte Pérez-Poblet (PP) que possibilita la reinstauració de la federació de CiU a Cabrils. No obstant, encara no han transcendit els continguts d’aquest acord; fins i tot per a la pròpia militància convergent. Amb tot, un dels primers punts d’aquest pacte consisteix en la possible dissolució del DiU. Així, els regidors Antoni Poblet i Lluís Vega passaran a ser regidors no adscrits. Segons ha pogut saber "Tu ets Cabrils", aquesta operació es realitzarà, probablement, durant el mes de novembre, sis mesos abans de les eleccions municipals.

1.11.06

Resultats electorals a Cabrils

Aquests han estat els resultats de les eleccions a Cabrils, que ha presentat un 65,64% de participació (cens 4.483):
CiU: 1364 vots (47,55%)
ERC: 445 vots (15,49%)
PSC: 401 vots (13,68%)
PP: 253 vots (8,61%)
IC-V: 230 vots (7,83%)
Ciutadans: 99 vots (3,55%)

Cita electoral


Avui, dia de Tot Sants, es celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. Des de "Tu ets Cabrils" ens afegim a la crida a la participació electoral: cal anar a votar.

D'altra banda, des d'aquest bloc us mantindrem informats dels resultats finals amb una mirada local; amb la intenció d'extrapolar aquests resultats cap a una tendència en vistes als comicis municipals del maig vinent. Per anar fent un tastet, recordem quins van ser els resultats l'any 2003:

Parlament - Municipals

CiU

1269 vots (45,35%) 575 (22,35%)
PSC
438 vots (15,65%) 584 (22,7%)
ERC
611 vots (21,84%) 207 (8,05%)
PP
300 vots (10, 72%) 240 (9,33%)