26.8.09

Sis de cada deu catalans cobren menys de 1.100 euros al mes


Sis de cada deu catalans que treballen per compte propi cobren menys de 1.100 euros mensuals.
En total a Catalunya hi ha 3.015.733 persones que tenen uns ingressos mensuals bruts inferiors a aquests 1.100 euros, Aquestes dades es desprenen d'un estudi dels tècnics d'Hisenda (Gestha), que indica que la retribució mitjana en el conjunt de l'Estat és de 18.087 euros bruts a l'any, mentre que a Catalunya és de 20.097 euros. El Gestha ha obtingut aquestes dades a partir del que els treballadors declaren en el pagament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) mitjançant el règim d'estimació objectiva de mòduls, que tenen el 77% dels contribuents per sota dels 1.100 euros mensuals