31.8.09

Esclaus de la tecnologiaLa tecnologia avança cada vegada més amb cases domòtiques, persianes elèctriques manejades a distància, igual que els tendals, aires condicionats, calefacció programada, tot pensat per aconseguir un més gran confort i evitar esforços.: La Domòtica

Menció a part la nova manera de veure la televisió amb el TDT a través de LCD o plasma. . Recomancions: La TDT

Tot això té un peatge l'electricitat que consumim, el preu que paguem i la posada al dia de la xarxa elèctrica. Estem preparats en les nostres llars per a aquests canvis? i les companyies subministradores poden donar resposta a aquesta demanda cada vegada més gran sense fer les inversions necessàries i la posada al dia de la nostra xarxa de subministraments?

En aquest context; la dada a tenir en compte: indispensable perquè el desplegament tecnològic funcioni és l'energia elèctrica, que és la que disposem la majoria de veïns de Cabrils, deixant a part el cost que això suposa, hem de tenir en compte la potència contractada i la qualitat que ens subministra la companyia. Avui en dia la majoria d'electrodomèstics estan pensats per a unes potències de 230 volts amb certes toleràncies si aquestes no es compleixen els aparells funcionen de forma defectuosa, o no funcionen, i en el pitjor dels casos s'espatllen. En aquest sentit convé recordar el més reglamentat per la Generalitat:

Qualitat i talls de subministrament electric Qualitat de producte (norma UNE 50.160 i el Reial decret 1955/2000)
Nivells de tensió i fluctuacions:


Variacions de tensió: màxima caiguda de tensió autoritzada (+/- 7%) (*)
per subministraments a 230v: màxim=246,1v i mínim=213,9v

Dret a descomptes en la facturació (Art.105 Reial decret 1955/2000):

Les devolucions per manca de qualitat individual en el servei (superació dels límits horaris o d’interrupcions fixats, segons la zona i classe del subministrament), s’aplicaran en les factures del primer trimestre de l’any següent al qual s’han produït els incidents.
(*) La mesura de les variacions de tensió es realitza en períodes d’una setmana. El 95% dels valors eficaços de la tensió subministrada promediats en intervals de 10 minuts ha de situar-se en l’interval de +/- 7%. Data de publicació: 24/8/2009

El repte és important però necessari adaptar les infraestructures al present actual i per al futur, no és de rebut que en aquestes èpoques quan s'encén l'enllumenat públic o del camp de futbol funcionen; Les variacions a la baixa de voltatge són freqüents superant les establertes per la Generalitat .
Possibles solucions, ampliació del transformador / transformadors, repartiment de la xarxa per evitar sobrecàrregues; serem, seran capaços de solucionar aquest afer?:
Al vostre gust, és com una carretera amb trànsit de mil cotxes i a ara circulen quatre mil. Conclusió es col·lapsa a certes hores.
Tema relacionat:Com afecta la liberalització del mercat elèctric a les persones consumidores: Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Nota. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.
Enric Santolaria