10.10.09

Modernització dels serveis d'atenció primària


Salut aprova el Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Salut Comunitària
El Pla potencia el lideratge i les competències de la infermera i amplia el perfil competencial del metge/essa de família. Millorarà les condicions laborals i la conciliació familiar dels treballadors dels centres.
Aquest pla es començarà a implantar de forma progressiva, a tot Catalunya, a partir de 2010

El consell de Direcció del Servei Català de la Salut ha aprovat el Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària que permetrà la modernització progressiva dels serveis d’atenció primària a Catalunya i introduirà una nova manera de prestar aquests serveis, perquè resultin més accessibles i resolutius, amb la participació i implicació dels professionals i dels proveïdors.
Cerqueu per centre d'atenció primària (CAP) Programació de visites.

L’atenció primària és la porta d’accés de la ciutadania a la xarxa pública de salut. Segons dades de la darrera ESCA (Enquesta de salut de Catalunya) del 2006, el 86% de la població ha visitat, almenys una vegada en un any, un professional de la salut, i les visites al metge/sa de capçalera són les més freqüents entre la població adulta (72’2%) i entre la població infantil les visites al pediatre (84’9%). Al voltant del 17’8% de la població adulta i el 14’5 de la pediàtrica, manifesta haver visitat a la infermera al menys una vegada en el darrer any.

El Pla d’Innovació permetrà que el sistema sanitari es centri més en el malalt i en el procés de la seva malaltia, on l’atenció primària i l’hospitalària treballaran d’una manera més integrada. Utilitzeu aquesta cerca per conèixer l'adreça i els telèfons del CAP, així com els serveis d'atenció primària que s'ofereixen en el centre.Cerqueu

Millora de l’accessibilitat

La implantació del Pla -que es farà de forma progressiva a tot Catalunya a partir de l’any 2010- facilitarà a la ciutadania un accés més àgil als serveis que ofereix l’atenció primària. En aquest sentit es treballarà perquè el ciutadà/na pugui ser atès –de forma presencial o virtual- en el mateix dia, si així ho requereix el tipus de problema que presenta.