6.5.12

II Festa de l'Esport Infantil

Organitza:

Pere Bossa, anunciant l'inici de La Cursa


                                          Preparatíus de la festa de l'esport