14.10.06

Cabrils s’adscriu al consorci per la TDT


En el darrer Ple ordinari es va aprovar la participació de Cabrils en el Conveni per la Televisió Digital Terrestre (TDT). El pas de la televisió analògica, actual, a la digital terrestre implica, a més dels avantatges tecnològics, un procés d’adaptació no gens senzill i que afecta, sense cap mena de dubte, els interessos municipals i, més concretament, les televisions locals. Això es concreta en el pas del model de televisió local actual, al de la televisió de proximitat, en el que les televisions deixarien de circumscriure’s en l’àmbit estrictament local per fer-ho en el de la demarcació territorial de la TDT.

Amb la TDT la televisió local desapareix per donar pas a una televisió d’àmbit més gran, on s’engloben, en general, diversos municipis. Això obliga a fer consorcis o altres formes de col·laboració entre els diversos municipis involucrats i també, lògicament, a canviar continguts, que ara afectaran a un territori més gran. En qualsevol cas, el que resulta prioritari és garantir el caràcter de televisió propera, per tal de contribuir al teixit comunicatiu de proximitat, que és un dels actius més importants que tenim a Catalunya. De l’anàlisi de costos que ha fet el Consell Comarcal del Maresme i realitzant el repartiment als 16 municipis que formaríem el Consorci en funció del nombre d’habitants, es desprèn que Cabrils haurà d’aportar 7972€ d’un total de 380000€. El CCM estima que es pugui començar a emetre a principis de 2008.