26.1.09

Aquest dijous hi ha ple!

El proper dijous dia 29 de gener, a les 21 hores, al Saló de Plens de l'Ajuntament, es realitzarà el ple ordinari amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27.11.08

I. Part resolutiva de la sessió

Àrea d’alcaldia

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pressupost municipal per a l’exercici 2009
3.- Dictamen que proposa sol·licitar la fi de les hostilitats en la franja de Gaza

Àrea d’Economia

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

Grup Municipal Convergència i Unió

5.- Dictamen que proposa la creació d’un Síndic de Greuges a Cabrils
6.- Dictamen que proposa reclamar que es negociï el sistema de finançament en base a l'Estatut de Catalunya
7.- Dictamen que proposa sol·licitar descomptes o l’eliminació dels peatges de l’autopista del Maresme per als residents dels municipis d’aquesta comarca

Àrea d’urbanisme

8.- Proposta de resolució per aprovar l’estimació de les al·legacions formulades respecte de l’acord plenari de data 25 de setembre de 2008, en relació a l’aprovació i imposició de les quotes definitives per a les despeses d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 3 de l’àmbit de Crist Parc.

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions
10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
11.- Precs i preguntes