22.12.06

Crònica del Ple

Tot i començar una mica abans, el Ple d’ahir coincidia amb el partit del Barça. Aquesta desafortunada coincidència va restar assistència a la sessió plenària de part de la concurrència habitual. En aquest sentit, la poca assistència va ser partícip d’un debat profund i interessant que va evidenciar la nova correlació de forces. La primera qüestió va ser l’acceptació de la subvenció per posar gespa artificial al camp de futbol. Tot i votar a favor, ERC va fer palès el brindis al sol de l’equip de govern amb la zona esportiva. Durant la campanya van prometre una faraònica zona esportiva i acaben el mandat posant gespa artificial. Crec que les diferències són notables i ens volen fer passar bou per bèstia grossa. El segon punt consistia en delegar les facultats recaptatòries de multes de trànsit a la Diputació de Barcelona (aprovada per unanimitat) i el tercer, actualitzar el padró municipal a 6537 habitants a data d’1 de gener de 2006. Això em va donar de pensar; ja que en els darrers anys l’increment de població augmenta a un ritme frenètic. En aquest sentit, la població evoluciona (serveis, recursos, finançament...) al mateix ritme que la població? Pensem-hi.

Dels tres següents punts (podeu consultar l’ordre de dia en la noticia publicada més avall en aquest bloc) l’únic que va portar polèmica va ser l’autorització de la despesa que comporta la modificació del contracte formalitzat per a la reforma del Museu. L’ajuntament va notificar a 4 empreses les obres i al final se l’adjudica una altra empresa i s’acaba ampliant la despesa de l’obra. En aquest punt, l’alcalde va entonar el primer “mea culpa”, exercici que repetiria fins a cinc ocasions. S’apropa Nadal i hem de fer penitència.

El moment impactant de la nit va ser l’apartat de les mocions presentades pels grups municipals. Davant la sorpresa de l’equip de govern, el regidors d’ERC, Francesc Ponsa, va dir que havia entrat una moció per registre. “Primera notícia” va exclamar l’alcalde, ja que aquest no tenia coneixement de la presentació de la moció. Un altre disculpa... La moció en qüestió fia referència a la participació ciutadana. Vaig trobar-la molt interessant... llàstima que alguns regidors no opinessin el mateix. Finalment es va aprovar. Això sí, traient les dates que ERC havia concretat (no fos que féssim salat...).

Seguidament, es va donar una de les notícies “bomba” de la nit: la dissolució del DIU. Això simplement va significar fer-ho oficial ja que aquesta notícia ja era “vox populi” ja que el Tu ets Cabrils ja ho havia anunciat abans. En l’apartat de precs i preguntes, ERC va demanar pel 0,7% de la Mostra. (els lectors habituals del bloc coneixereu els detalls...). Arribat aquest moment, l’alcalde va cantar un altre “mea culpa” i va cedir la paraula a la regidora de la Mostra qui hàbilment s’havia preparat la resposta. No obstant, el que va dir no em va convèncer. Primer, perquè no va reconèixer que no s’havia fet el donatiu i per voler subsanar aquesta badada anuncia que es cedirà el doble. D’altra banda, va manifestar que l’acord de Ple era confús; fet que va indignar ERC ja que - segons Ponsa - en aquell moment va deixar ben clar aquella proposta. Jo vaig assistir a aquell Ple i recordo perfectament les paraules del regidor republicà. Així que considero inoportú aflorir ara amb aquesta excusa i aquest ball de números. Seguidament, el mateix Ponsa va demanar pel registre de les parelles de fet, moció presentada i aprovada fa més d’un any i que no s’ha dut a terme. En aquest moment es va produir el quart “mea culpa” de l’alcalde – a qui se li ha de reconèixer que carrega amb les responsabilitats dels demés – i va anunciar que properament es farà. Just després, Ponsa va insistir en el prec que va fer en el darrer ple sobre la necessitat que els regidors de l’equip de govern expressessin els seus projectes polítics d’ara fins a finals de mandat. En aquest context, l’única que va fer els deures va ser la Sra. Marisol Hernàndez qui li va passar un aproposta per escrit al Sr. Ponsa.

Finalment, el Sr. Alfred Serrano (VIC) va formular una pregunta a l’alcalde sobre la seva suposada participació en les pràctiques de tir de la policia. L’alcalde va completar el cinquè “mea culpa” i pujant el to de veu va començar a contestar al representant del VIC.

Això és tot el que va oferir l’últim ple del 2006. El proper any ens portarà nous plens i noves discussions amarades de l’esperit preelectoral; un esperit que ahir ja va ser present a la sala de plens.

Jordi Teixidor