18.12.06

La Sindicatura de Comptes investigarà la fiscalitat de l'Ajuntament de Cabrils

Segons informació apareguda al diari El Punt, la Sindicatura de Comptes fiscalitzarà els comptes de l'Ajuntament de Cabrils, arran d'una denúncia interposada pel grup de l'oposició, Veïns de Cabrils (VIC). Amb aquesta i l'anterior resolució, del 21 de setembre del 2005, la Sindicatura de Comptes controlarà els temes denunciats corresponents als exercicis econòmics dels anys 2004 i 2005. El regidor del VIC, Alfred Serrano, denuncia gratificacions percebudes, presumptament, de manera irregular per un alt funcionari de l'Ajuntament els anys 2000, 2001 i 2002.