30.3.10

2ona. Mostra Literària de Cabrils


2ona. Mostra Literària de Cabrils
06 Abril de 2010 Data límit de lliurament de treballs


Participants
1.1. Hi haurà sis grups, repartits de la manera
següent:
- Grup A: de 6 a 8 anys
- Grup B: de 9 a 11 anys
- Grup C: de 12 a 14 anys
- Grup D: de 15 a 18 anys
- Grup E: de 19 a 25 anys
- Grup F: de 26 anys en endavant.


1.2. Els grups es classifiquen en funció de l’edat real dels autors abans del 30 de març.
1.3. Els participants han de ser residents o vinculats a CABRILS.
Presentació de treballs

5.1. Els treballs es lliuraran als següents punts: Centre Cívic La Fàbrica, Biblioteca
Pública, Escola Olivera, Escola Mas Maria, Escola d’Adults i Casal de la Gent Gran.
5.2. El dia límit per a la presentació de treballs és el divendres 6 d’abril de 2010.

Premis
6.1. Hi haurà un únic premi per grup i modalitat. Si en algun cas el jurat ho considera
oportú, es concedirà un segon premi.
- En els grups A, B i C, el premi serà un lot de llibres o jocs per grup.
- En el grup E, el premi serà de 300 €. - En el grup F, el premi serà de 400 €.