25.3.10

"Qui no ha pensat algun cop en fer-li una posada a punt a moltes de les coses que l’envolten?"

Comunicat de l'Ajuntament de Cabrils


Posar a punt Cabrils passa per millorar la gestió dels serveis municipals de manteniment de la via i espais verds públics.

Per això, amb la presentació en el Ple, que es realitzarà avui, de l’expedient d’externalització del servei de jardineria municipal, l’Ajuntament conclou la posada a punt dels serveis de neteja viària, enllumenat i jardineria. No hi ha millor moment que el dia d’avui, doncs, per donar a conèixer els punts que expliquen l’aposta de futur d’aquest Govern per millorar la qualitat del dia a dia de tots els veïns del poble:

1-Quins altres serveis ja s’han externalitzat?

-La recollida d’escombraries.

- La gestió de la gossera municipal.

- La gestió de recaptació d’impostos.

- El manteniment informàtic.

- La gestió dels serveis funeraris.

- El subministrament d’aigua domiciliària.

- El manteniment d’enllumenat i equipaments.

- El servei de neteja viària.

- La neteja dels edificis municipals.

- El servei de menjador de l’escola bressol.

- L’escola de música municipal.


2- Amb quin objectiu?

- Millorar els serveis que s’ofereixen als ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi, amb criteris d’eficiència, eficàcia i professionalitat.


3- Per què?

- Per prestar un servei eficient i eficaç i garantir la competència professional amb empreses especialitzades de cada sector.


4- Què comporten aquestes externalitzacions?

- Cap acomiadament ni precarització en la feina de cap treballador municipal.

- Per què? Perquè les empreses adjudicatàries han de mantenir els mateixos drets, obligacions laborals i de Seguretat Social que aquests treballadors han estat gaudint mentre han estat a l’Ajuntament.


5- I el futur d’aquests treballadors, què?

- Quan finalitzin els contractes d’externalització, aquests treballadors tornaran a integrar-se a la plantilla de l’Ajuntament computant-se aquest temps a efectes d’antiguitat.


I és que, qui no vol que Cabrils es posi a punt pel futur?