31.3.10

El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local aporta 715.648€ a Cabrils


Fons Estatals per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) per import de 715.648€. El nou FEOSL, aprovat el passat mes d’octubre pel govern de l’estat, és la continuació del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) posat en marxa 2009. Ajuntament informa:

L es obres demanades per l’Ajuntament de Cabrils pel FEOSL, i que han estat atorgades, han estat la urbanització del tram final de Can Blanch, la millora de drenatge de les aigües pluvials a La Llobera entre el C/ Maduixes i Quatre Camins, la construcció d’una bateria de contenidors soterrats al carrer de la Santa Creu, les instal•lacions del projecte integral de calefacció i aire condicionat de les Masoveries de Mas Maria i la nova instal•lació d’aigua calenta pels vestuaris del camp de futbol incloent-hi una instal•lació de plaques solars.