3.3.10

Medi Ambient destinarà el 2010 més de 600.000 € als ajuntaments perquè continuïn amb l'adequació de l'enllumenat públic


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior durant l’any 2010, adreçades als ajuntaments, amb una dotació de 626.800 €. Aquestes subvencions incentiven els ajuntaments a millorar l’enllumenat realitzant les accions següents: subvencions específiques per promoure que l’enllumenat exterior públic s’adapti a la normativa de prevenció de la contaminació lluminosa.
La substitució de les làmpades d’incandescència, de mercuri i halogenurs per làmpades de vapor de sodi, amb menys impacte ambiental sobre el medi.

La substitució dels pàmpols dels llums que emetin un flux lluminós a l’hemisferi superior més gran del permès a la zona on s’ubiquen, i
Les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior han de complir un seguit de requisits, de manera que prevegin la contaminació lluminosa i afavoreixin l’estalvi i l’aprofitament d’energia. Són mesures que suposen un estalvi energètic important i, en canvi, no tenen incidència en el grau de confort ni en la seguretat, ja que tendeixen a buscar una major racionalització en l’ús de la llum, evitar la propagació de feixos cap a zones que no es volen il·luminar, eliminar tant l’enlluernament com la fuita de llum cap al cel, i respectar el medi natural i les espècies d’hàbits nocturns.
Des de l’any 2006, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha atorgat 7,8 milions d’euros en subvencions als ens locals per prevenir la contaminació lluminosa a fi d’adequar la il·luminació exterior dels seus municipis. Aquestes subvencions han permès els ajuntaments l’estalvi anual de 6 milions d’euros en el consum elèctric, i han evitat l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle de 20.000 tones de CO2 equivalents per any.