11.10.07

Més cessaments i més nomenaments

Tal com indicàvem en l’anterior notícia, des del dia 10 d’octubre, tenim ja un nou Cap de Policia que substitueix al cessat Sr. Susín. Així doncs, el substitut és el Sr. José Antonio Pérez Checa que ja ha estat presentat a la majoria de treballadors del nostre Ajuntament. Checa prové de Martorell i té la graduació de Caporal. Accedeix al nostre municipi en comissió de servei. Des del “Tuets” li desitgem una bona feina al nostre municipi.

D’altra banda, hem d'informar que l'actual Secretària, Montserrat Baulas Bordes deixa l’Ajuntament de Cabrils. La seva marxa no ha representat una sorpresa ja que aquest rumor es venia sentint de fa temps. La persona substituta és, precisament, la substituïda fa pocs mesos: Montserrat Justribó Parra que havia guanyat la plaça en propietat.

Aquests canvis que s'han produït, estant CiU a l'ajuntament, no han merescut una explicació per part de l’executiu, encara que tot fa pensar que darrera d'aquestes altes i baixes podem trobar-hi el Primer Tinent d'Alcalde i exmilitant del PP, el Sr. Alfred Serrano.