24.1.07

Aquest dijous hi ha Ple a l'ajuntament


Aquest dijous 25 de gener a les 21 h a la sala de plens de l'Ajuntament hi haurà sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2- Elecció del jutge de Pau

3- Ratificació dels decrets referents a les propostes de fallits

4- Aprovació i numeració de vies públiques del municipi

5- Aprovació de l'Addenda al conveni de col·laboració signat entre l'Agència Catalana de l'Aigua u l'Ajuntament de Cabrils per l'execució de les obres d'Endegament del Torrent Roig

6- Acceptació de l'ajut PUOSC per a l'execució de l'obra "Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable".

7- Acceptació de l'aportació econòmica perpart del concessionari SOREA per a finançar l'obra "Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable".

8- Sorteig de ka mesa per a les Eleccions a Cambres Agràries 2007.

9- Resolucions de l'alcaldia

10- Mocions dels grups polítics municipals

11- Precs i preguntes