9.1.07

La policia denuncia que l’alcalde “no respon” les seves peticions


La Policia Local de Cabrils, a través del Delegat personal funcionari i President de la Secció Sindical Professional de Policies Municipals d’Espanya-Catalunya, denuncia que l’alcalde “no respon” cap de les seves peticions relatives a l’incompliment de l’article 25 del Decret 219/1996 sobre l’armament de les policies locals. Aquest article disposa que els cossos de policia han de realitzar exercicis de tir “com a mínim dues vegades l’any” i sota la supervisió d’instructors degudament qualificats. En aquest sentit, l’alcalde Manel Pérez (CiU), en la seva resposta escrita, es va limitar a indicar que es faria una pràctica de tir (realitzada el passat 11 de novembre) sense informar “del motiu pel qual s’està incomplint el que es disposa a la llei”. Tanmateix, el representat de la policia local corregeix Pérez a l’afirmar que “no és necessari tenir un instructor a la plantilla per realitzar les pràctiques de tir” ja que aquestes es poden realitzar a l’Escola de Policia de Catalunya. Però el més greu és que l’agent instructor de la policia local amb el curs d’instructor de tir ja posseïa aquest títol durant el 2005 - any en el que tampoc es va realitzar cap exercici de tir – desbaratant, d’aquesta manera, l’explicació de l’alcalde. D’altra banda, la Policia local també demana que es” renovin de manera urgent” els dos telèfons mòbils que tenen adjudicats i que han quedats malmesos degut a l’ús continuat; de la mateixa manera que també demanen que “els dos cotxes policials d’aquests departament siguin equipats amb dispositius de mans lliures, tal i com tenen instal·lats alguns vehicles de la corporació”.