17.1.07

ERC presenta les seves aportacions al Pressupost 2007

ERC de Cabrils ens ha fet arribar un comunicat de premsa amb les seves aportacions pel pressupost del 2007. Segons fonts republicanes, confien en que les seves propostes seran acceptades ja que l'equip de govern no pot pretendre fer participatius els pressupostos sense tenir en compte les aportacions dels grups polítics; i més quan moltes d'elles es recollien en els programes electorals dels partits de l'equip de govern. En aquest sentit, ens fem ressò d'aquestes propostes:

Un element imprescindible per al benestar social és el civisme; és a dir, aquell comportament fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en la relació entre les persones com en el profund respecte per la llibertat individual i col·lectiva.

Les següents propostes ajuden a aconseguir aquesta convivència cívica, lliure i respectuosa i poden fonamentar actuacions per part de les regidories que s’hauran de traduir, si s’escau, en partides pressupostàries:

*Promoció d’espais de convivència (espais verds, d’esbarjo i de trobada dins la trama urbana de Cabrils amb mesures perquè les persones o els animals no els puguin malmetre). A tals efectes, l’Arborètum de Can Barba ha de restar obert al públic com un espai de trobada i interacció social; alhora que ha de realitzar tallers mediambientals, com per exemple la cració de menjadores o caixes niu per ocells.

*Mesures per fomentar el reciclatge selectiu de residus.

*Mesures pel compliment de l’accessibilitat per a totes les persones amb mobilitat reduïda (vies públiques, edificis municipals o on es realitzin activitats d’interès general).

*Incrementar la col·laboració entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per la millora de la coordinació en matèria de seguretat i prevenció.
Atenció especial a les polítiques per a la gent gran, en especial les polítiques per un envelliment actiu.

*Actuacions que fomentin l’esport al conjunt de la població facilitant l’ús de les instal·lacions esportives del municipi, la creació de circuits urbans i amb atenció especial a la gent gran.
Implantació pública de sistemes de tecnologies sense fils (Wi-fi), creació de nous punts d’accés públic a Internet amb presència de personal dinamitzador.

*Informar, almenys anualment, de la situació econòmica de l’ajuntament: fent comprensible el pressupost, augmentant la transparència i qualitat de la informació subministrada als regidors i a la ciutadania i, en definitiva, acostant a la ciutadania la política i la gestió municipals.

*Implementació de les TIC a l’administració pública per facilitar els tràmits on line. De la mateixa manera, actualització i millora del web municipal (seguint els paràmetres de la moció que ERC va presentar fa dos anys al Ple municipal i que es va aprovar per unanimitat).

*Impuls de l’activitat associativa local mitjançant la signatura de convenis de col·laboració per activitat, defugint de l’atorgament arbitrari de les subvencions.

*Elaborar programes i promoure accions preventives com ara els de les drogodependències, sida, l’alcoholisme, maltractaments, l’educació sexual...etc i promocionar-los en l’àmbit escolar juntament amb els claustres docents i les AMPES.

*Creació del Consell d’Entitats amb representació de l’Ajuntament.

*Elaborar un projecte turístic per Cabrils a partir de les potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques, estudiant l’encaix del nostre municipi dins altres rutes turístiques supramunicipals i desenvolupant un marc de col·laboració que afavoreixi la integració dels diversos sectors del nostre teixit social: comerç urbà, cultura gastronòmica, etc.

*Creació de l’Agenda 21 com un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini que incorpora diagnosi de la realitat municipal, participació ciutadana i pla d’acció local. Els resultats poden guiar, en gran mesura, la redacció del Pla general urbanístic de Cabrils.

*Elaboració d’ordenances municipals de protecció del medi natural urbà i de defensa del paisatge.

*Dificultar l’especulació dels solars no edificats i dels habitatges desocupats amb mesures fiscals desincentivadores. Al mateix temps, foment de l’incorporació al mercat de nous habitatges buits i creació d’una borsa d’habitatge jove.

*Elaboració d’un pla municipal d’estalvi energètic.

*Promoure l’esperit emprenedor i innovador, especialment entre el jovent.

*Crear un sistema de comunicació (sms i mail) per informar als ciutadans de les activitats que es realitzin al municipi.