11.2.07

Cabrils recull selectivament la meitat dels residus que genera


Tal com informa El Punt, l'any 2006 es van recollir a Cabrils 4.800 tones de residus, un 2,33% més que l'any anterior. Aquest any s'ha detectat que el 49% dels residus ja es recullen de manera selectiva. Un 48% del total de les escombraries és rebuig, el 25% correspon a la matèria orgànica i el paper, el vidre i els voluminosos es queden amb un 3%.
Cal destacar que un 12% dels residus es porten a la deixalleria, ja sigui a la deixalleria fixa –mancomunada amb Vilassar de Mar i Cabrera i situada al polígon industrial dels Garrofers, a Vilassar de Mar– o a la deixalleria mòbil que s'instal·la en diversos punts del municipi, tres dies a la setmana.