26.2.07

Els ocells de Cabrils. Fitxa nº 2

Fitxa nº 2
Nom català : Merla
Noms populars aquí al maresme : Merlot
Nom en castellà : Mirlo
Nom científic: Turdus Merula
Un dels ocells mes fàcils de veure ja que la seva mida, color i comportament al fan fàcilment identificable. D’ambients amb força presència de matolls i vegetació, en aquets moments se'l pot veure per tot els ambients urbans de casa nostra ja que aprofita la quantitat d'espais enjardinades que té Cabrils com zones on buscar el menjar i on posar el niu. El mascle té plomatge de color negre i bec groc i de color marro la femella i els joves. Té una longitud (del cap a la cua ) mitjana de uns 25 cm . Ocells amb una dieta mixta : insectívors i frugívors. És a dir, que seran força útils en els nostres jardins com la nostra amiga la cuareta.

Foto: Juan M. Navarro. http://www.fotonatura.org

Toni Marí. Ornitòleg i veí de Cabrils