7.2.07

La paritat de sexe a les llistes electorals municipals obre les portes de l’Ajuntament a Marta Garcés

Recentment s’ha aprovat en el Congrés dels Diputats la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta llei aprova diverses mesures per tal d’avançar cap a la igualtat de sexes i, entre aquestes mesures, destaca la que afecta a la paritat a les llistes electorals. En aquest sentit, a través d’una Disposició Addicional es modifica la Llei Orgànica del Règim Electoral per tal d’establir criteris de paritat en les llistes que es presentin al Congrés, Municipals, Parlament europeu i Parlaments autonòmics.
Davant d’això, les llistes electorals hauran de garantir la presència de cadascun dels sexes en un mínim del 40% i s’haurà de garantir aquesta presència en trams de cinc persones. Així doncs, caldrà que per cada tram es mantingui una proporció 3-2 sense necessitat de respondre a cap ordre concret (però sempre mantenint la susdita proporció). Aquesta mesura entrarà en vigor – si els tràmits al Senat no l’endarrereixen - a partir de les eleccions del proper 27 de maig vinent i només en restaran exclosos els municipis de menys de cinc mil habitants. En aquest context, Marta Selva, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, defensa aquestes cotes per garantir l’equitat de sexes. Segons Selva, la implicació de les dones en la política disminueix quan es tracta de l’àmbit municipal; ja que del conjunt d’electes catalans només el 23,3% són dones i les alcaldesses només representen el 10,1% del total de caps municipals.
D’altra banda, aquesta mesura legal pot significar el ressorgir de l’au Fènix per a l’exregidora de CiU Marta Garcés. Com és sabut, en el primer tram de 5 persones de la llista hi han d’aparèixer dues dones. Sembla clar que en el cas de CiU una d’elles serà l’actual regidora i presidenta de CDC Avelina Morales. En canvi, no queda tan clar el segon nom. No obstant, aquesta llei reforça Garcés ja que, per una banda, compta amb el vent a favor de la nova legislació i, per l’altra, presenta l’aval de ser Consellera nacional de CiU; fet que implica de per se una presència activa a qualsevol llista de la federació. A més, Garcés compta amb el suport d’Antoni Poblet, president UDC i, arribat el cas, podria ser una candidata de consens si acaba “saltant” - tal com volen des d'algun sector de CiU - l’actual alcalde i possible cap de llista, Manel Pérez. Sembla ser que el destí juga a favor de Marta Garcés, qui compta amb la llei de paritat al seu favor, el suport UDC local i el de CDC a nivell nacional. El suport de l’executiva de CDC a nivell local són figues d’un altre paner; però tot i això, l’exregidora compta amb molts números per emportar-se la grossa de Nadal a les properes eleccions del maig.