8.9.08

El VIC converteix l’assemblea de La Llobera en un míting polític


L’actual president, Julián Gómez Coll, és regidor del VIC

La Junta pretén ocultar la seva nul·la gestió atacant el Govern de progrés


En el decurs de l’assemblea el president i regidor del VIC no va deixar passar cap oportunitat per a criticar i culpabilitzar el govern de l’alcalde Colomer per tenir abandonades les urbanitzacions i dedicar-se a afavorir el nucli del poble.


El president Julián Gómez va explicar que amb l’actual govern ha mantingut una conversa per parlar del tema de les zones verdes i sobre el mal estat de determinats carrers. Aquesta manca de gestions va fer que l’assemblea qüestionés el fet que es necessitin 9.200€ (per a l’administrador Seipro) només per gestionar el pagament de 8.000€ (jardineria i manteniment de la web). La Junta no va saber justificar amb claredat que aquestes despeses de jardineria i web suposessin pels ciutadans de La Llobera un cost de més de 17.000€. Dit d’una altra manera: per cada euro que facturen els industrials, els propietaris en paguen 2,15€.

No obstant això, van mantenir el criteri de continuar amb l’entitat urbanística però rebaixant a la meitat la quota de l’any anterior, fet que suposa que l’actual pagament serà d’un 25% del realitzat fa dos anys i es manté el romanent de quasi 86.000€ sense que es determini a quina despesa s’aplicarà.

Segons que ha pogut saber “Tu ets Cabrils”, diferents propietaris van increpar el president perquè consideraven que la crítica política i partidista no és competència de la Junta. En aquest sentit, Gómez Coll va articular un discurs carregat de manifestacions referents a l’actual govern com, per exemple, ”l’absència de determinades persones aquí a la taula treuen crispació a l’assemblea”, o ...”pel govern d’ara les urbanitzacions són plat de segona taula”, etc.

Foto arxiu: Albella (primer per l'esquerra) en la seva etapa de regidor del Govern en minoria de CiU i VIC

Ja en torn de precs i preguntes i mitjançant un diàleg preparat, Gómez (actual president i regidor a l’oposició del VIC) i Xavier Albella (president anterior i exregidor del VIC) van escenificar un discurs pamfletari que atacava al govern actual de l’ajuntament (citant repetidament els grups parlamentaris que el formen) utilitzant la taxa d’escombraries. Albella va proposar que l’assemblea adoptés l’acord d’iniciar un contenciós contra l’ajuntament per l’actual taxa d’escombraries justificant que la que estava bé era la plantejada pel govern de CiU i VIC (que no va tenir l’aprovació del ple) argumentant que era correcta per que l’havia estudiat ell mateix. Davant la perplexitat dels pocs veïns que van assistir a l’assemblea el president va decidir simplement demanar un assessorament legal extern.

En acabar la sessió alguns veïns deien que el millor seria dissoldre l’EUC i fer la devolució de les últimes quotes pagades pels propietaris per a no tornar a temps antics en que les assemblees eren picabaralles entre la Junta i l’Ajuntament.