26.2.09

Cabrils demanarà que la transposició de la directiva europea sobre pirotècnia sigui respectuosa amb el patrimoni festiu català


L’aprovació de la directiva europea sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics (Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament europeu i del Consell) dóna als estats de la Unió Europea un termini de tres anys per a la seva transposició, és a dir, per a la seva aplicació a cada territori. En conseqüència, abans del 4 de gener de 2010, els estats membres hauran d’adaptar i publicar les disposicions necessàries per donar-hi compliment.

La directiva regula la fabricació, l’emmagatzematge i l’ús professional o recreatiu del material pirotècnic. La seva aplicació literal podria afectar nombroses festes tradicionals i manifestacions de la cultura d’arrel on la pirotècnia és un dels elements fonamentals (com ara revetlles, correfocs, diables infantils o balls de diables parlats), ja que preveu importants limitacions en les distàncies de seguretat i en l’edat dels usuaris. En aquest sentit, aquesta directiva podria afectar als Correfocs que Els Peluts de Foc celebren a Cabrils.


Atès que la mateixa directiva preveu excepcionar, si així ho plantegen els estats membres, determinades festivitats religioses, culturals i tradicionals o, també, les edats de manipulació dels articles pirotècnics mitjançant la formació, el Govern de Cabrils demanarà al Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç -a través d’una moció que es presentarà en el proper Ple ordinari- que el futur Reial Decret que regularà els termes de la transposició espanyola, reculli a la seva part normativa els següents aspectes:

- Que, en base a l’apartat 8è de la part expositiva de la directiva, les comunitats autònomes puguin establir quines són les festes i activitats que han de ser considerades “festivitats religioses, culturals i tradicionals” pròpies, així com els artificis de pirotècnia que, per estar fabricats especialment per a aquests usos, no queden subjectes a les disposicions de la directiva.

- Que des de les comunitats autònomes es puguin excepcionar i regular aquelles festes d’especial rellevància que no es poden incloure en l’excepció proposada al punt anterior, com ara les revetlles de Sant Joan, en què la població en general manipula pirotècnia.

- Que les comunitats autònomes puguin establir un pla formatiu per tal de poder manipular els productes a una edat inferior a l’establerta per la directiva, en base a l’article 7.2 d’aquesta que preveu que els estats membres podran reduir l’edat mínima d’ús dels productes pirotècnics per a les persones que segueixin una formació.