25.2.10

La conjuntura econòmica atura, la promoció de Can Botella.

Ajuntament Les condicions econòmiques generals del país fan molt difícil trobar empreses, financeres i constructores, que siguin capaces de garantit la solvència constructiva i creditícia d’un projecte de l’envergadura de Can Botella.

El Govern decideix asfaltar l’aparcament de Can Botella.

Aprofitant la presència al municipi de màquines d’asfaltar fet que provocarà un estalvi econòmic pel municipi. Per aquest motiu a partir de diumenge, 28 de febrer, es prohibirà l’estacionament en aquest aparcament per començar les obres d’asfalt amb un durada prevista d’una setmana aproximadament.

Can Botella és una aposta del Govern de Progrés per reorganitzar el cas urbà del poble. D’acord amb això, aquest nou espai de la vila comptarà amb un Centre d’Atenció Primària (CAP), uns 44 habitatges de planta baixa i dos pisos, un aparcament i un vial que comunicarà Can Botella amb el Parc Anselm Clavé. Cal dir que aquestes dades són aproximades i que es concretaran en el projecte de reparcel·lació.vuere Tu ets Cabrils