22.5.10

Els Serveis Socials de Cabrils han vist triplicat el nombre dels seus usuaris

Entre els usuaris apareixen nous perfils de poblacióAjuntament

Durant el primer quadrimestre de l’any. L’actual crisi econòmica ha colpejat a Cabrils i ha obligat als Serveis Socials a cobrir les necessitats de ciutadans que fins ara no havien tingut necessitat d’utilitzar aquests serveis.
Els nous perfils d’usuaris són, majoritàriament, famílies amb càrregues amb ingressos molt baixos o en atur i prestacions esgotades; famílies monoparentals a l’atur i amb baixos ingressos i persones soles, sobretot pensionistes, amb recursos insuficients.
Durant el primer quadrimestre els Serveis Socials s’han donat 10.000€ en ajuts econòmics destinats sobretot a reforços escolars, ajuts per a pagament de lloguers i hipoteques, fets que poden derivar alçaments judicials per manca de pagament, i menjadors escolars