26.5.10

Un estudi aconsella avançar els programes d'orientació professional i acadèmica per reduir el risc d'abandonament prematur dels estudis

El Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei de Joventut, està duent a terme el projecte Xarxa de Transició Escola-Treball, en la qual hi participen 24 ajuntaments de la comarca. Aquest projecte té per objectiu contribuir a garantir que tant els ajuntaments com d'altres agents de la comarca donin resposta activa a les necessitats dels joves en risc d'abandonament dels estudis.

En els darrers temps, s'ha començat a estendre per la nostra societat l'expressió: "generació Ni-Ni" per definir aquells joves que "ni estudien ni treballen". Des del Consell Comarcal s'ha volgut conèixer quina és la realitat dels joves maresmencs quan finalitzen el període d'educació obligatòria i com viuen l'etapa de transició escola-treball. L'estudi, entre d'altres aspectes, detecta un elevat abandonament escolar abans de finalitzar 4rt d'ESO i apunta la necessitat d'avançar el procés d'orientació sobre itineraris formatius (que majoritàriamant es du a terme a l'últim curs de l'ESO) per evitar aquesta situació i que els joves deixin la secundària tenint poques expectatives d'ocupabilitat.


Per tal de conèixer com i en quina etapa inicien els joves maresmencs el procés de transició dels estudis al món laboral, el Consell Comarcal va encarregar a la Fundació Ferrer i Guàrdia un estudi que es va centrar en l'anàlisi dels estudiants que van finalitzar la seva formació obligatòria al llarg del curs 2008-2009 (uns 3.900) i en el seguiment el curs 2009-2010 d'aquells joves que han optat per formació ocupacional, que treballen o que no han definit encara el seu itinerari formatiu. En concret, s'ha recollit informació de 600 joves maresmencs i se n'ha fet el seguiment de gairebé el 25% d'ells. El resultat ha estat un pormenoritzat estudi de 220 pàgines.

Entre els joves dels quals se n'ha fet un seguiment, hi ha un 6% que han indicat que ni estudien ni treballen i, entre els que han optat per continuar estudiant, un 12% no sap encara què farà en acabar aquest curs escolar. D'altra banda, un 40% dels joves pensen que no tenien suficient informació sobre les diferents opcions que es poden fer en acabar els estudis d'ESO.

Podeu ampliar informació, consultant l'estudi elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia:

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2010/JOVENTUT/Joves_en_transicio._El_Maresme_2009.pdf