3.5.10

Vaga al servei de rodalies


Convocatòria de vaga els dies 3, 5 i 7 de maig .

Serveis mínims davant la situació de vaga anunciada pel Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) que afecta el personal de conducció de l'empresa Renfe Operadora, a realitzar durant els dies 3, 5 i 7 de maig de 2010, de 0 a 24 hores:

• Servei de transport en les hores punta, de 6.00h a 9.30h del matí i de 17.00h a 20.30h de la tarda: dos terços del servei habitual.

• Resta del dia: un terç dels serveis habituals.

• Serveis complementaris: es prestarà el servei indispensable d'infraestructura per tal que es pugui fer efectiu el servei de transport establert als apartats anteriors.

• Vaga al servei de rodalies

Horaris per als dies 3, 5 i 7:
Maçanet-Massanes > Molins de Rei

www.gencat.cat/rodalies-