11.2.08

Cabrils és la població del Maresme amb més joves universitaris

Segons un estudi del Consell Comarcal, el 39% dels joves de Cabrils entre 25 i 29 anys tenen estudis universitaris


L’Observatori de la Joventut del Maresme ha elaborat un estudi sobre la realitat juvenil de la comarca que recull una sèrie de dades compreses entre el 1996 i el 2007. En aquest sentit, cal destacar que els joves cabrilencs entre 25 i 29 anys presenten el percentatge més elevat pel que fa a l’apartat d’estudis universitaris. Concretament, el 39% han passat per les aules universitàries.

Una altra dada a destacar és l’evolució de la taxa de creixement poblacional. En aquest context, l’any 1996, Cabrils tenia una població de 3756 habitants que ha evolucionat fins als 6698 habitants censats l’any 2007. Això representa un increment del 78%. Pel que fa a la taxa de creixement jove, Cabrils està lleugerament per sota de la mitjana comarcal i nacional. En aquest apartat, Cabrils presenta un percentatge del 21% davant del 23% del Maresme i el 22% de Catalunya.

Els joves de la comarca
Els joves del Maresme no es diferencien gaire dels de la resta de Catalunya, tot i que tenen trets característics especialment marcats entre homes i dones. Entre aquests, destaca un major nivell de formació universitària de les noies, tot i que la precarietat laboral d'aquestes és més gran. Aquestes i altres dades han estat recollides en L'informe estadístic 1996-2006 de les realitats juvenils del Maresme, elaborat per l'Observatori de la Joventut del Maresme, que depèn del Consell Comarcal. En deu anys –del 1996 al 2006– el col·lectiu de joves de 12 a 29 anys va créixer en 92.493 persones, un 23% més. Tot i això, el seu pes respecte de la resta de la població va ser molt desigual segons el territori. Així, a la zona nord del Maresme el creixement va ser més gran, amb puntes tan significatives com ara les de Sant Cebrià de Vallalta, on el 44% de la població és jove, i Santa Susanna, amb un 36%.

Tot i això, l'estudi destaca que aquesta generació és considerada de les més ben preparades, pel que fa a estudis i formació, del país. Malgrat aquesta preparació, els joves del Maresme segueixen la pauta general quan es tracta d'accedir al món laboral. «Ha baixat la taxa d'atur juvenil, però ha augmentat la precarietat, la inestabilitat i la rotació de llocs de treball», segons l'informe. Aquesta situació en bona part ve donada per les tendències econòmiques comarcals, que es basen en la pèrdua de la competitivitat de la indústria, «la davallada del tèxtil i l'auge de sectors més inestables com ara la construcció i l'hostaleria».

Emancipació difícil
El col·lectiu de joves del Maresme actual ha endarrerit l'edat per emancipar-se, per tenir el primer fill i per constituir un nucli familiar. En part s'explica perquè el període d'estudis s'allarga més que abans i això comporta més temps a l'hora de trobar feina i poder independitzar-se. Al Maresme, en aquest sentit, cal recordar l'important nombre de llars unipersonals i monoparentals, «estructures familiars considerades emergents». El cas de Cabrils és un dels més preocupants de la comarca. Concretament, només el 28% dels joves de Cabrils entre 20 i 29 anys s’han emancipat. En aquest sentit, Cabrils és a la cua del Maresme en emancipació juvenil. Només Alella, Órrius i Teià presenten dades pitjors.