15.10.08

Dia de l'Acció Bloguera

Avui és el Dia de l'Acció Bloguera. Cada any es fa una crida per mobilitzar bloguers de tot el món perquè parlin d'un problema determinat que afecti el planeta. Si bé el 2007 uns 20.000 bloguers van dedicar un espai al seu blog a l'escalfament global, aquest any es tracta d'escriure un apunt, publicar un vídeo o un arxiu d'àudio sobre la pobresa i sobre el camí que caldria seguir per eradicar-la.
Per participar-hi només cal registrar-se al web Bloc Action Day. Segons els organitzadors, la finalitat és entaular un diàleg mundial amb milers de punts de vista i d'idees per avançar en l'eradicació de la pobresa.

El 18,5% dels catalans, en risc de pobresa

La dada la dóna la fundació Jaume Bofill, que diu que la majoria de les persones afectades són jubilats, persones inactives i immigrants.


El 18,5% dels catalans està en risc de pobresa, una xifra per sobre de l'Europa dels 15 (17%) i lleugerament per sota de les dades espanyoles (19,9%), segons revela l'últim informe de la Fundació Jaume Bofill titulat 'Dinàmica de la pobresa a Catalunya. Qui entra, qui surt i qui es queda en la pobresa'. Es tracta del primer estudi que no fa una fotografia sobre un moment, sinó que presenta una evolució i repassa la dinàmica de la pobresa.
L'estudi estableix el llindar de la pobresa en els 585 euros mensuals per a aquelles persones que viuen soles, 1.051 € per a les llars de dos adults i un menor i 1.226 € en els de dos adults i dos menors. Una altra dada relevant és que un 11% de les persones van ser pobres tant al 2003 com al 2004, el que indica que un de cada deu catalans van sofrir pobresa persistent en aquest període de temps. Això implica que el 70% dels pobres del 2003 continuaven en la mateixa situació durant l'any següent.

Més d'un perfil: com explica l'informe, "no hi ha un perfil de pobresa sinó que cada vegada té més cares", no obstant això, és cert que les taxes de pobresa persistent més elevades es donen entre les persones jubilades i les vídues --amb taxes que dobleguen les de la resta de catalans-- i entre els inactius --amb taxes que tripliquen les de la resta--.Això suposa que jubilats i inactius representen més de la meitat de la població que pateix pobresa persistent a Catalunya. El segon perfil es correspon amb el de les llars en els quals solament treballa una persona, ja que va assegurar que "amb un sou no és suficient per escapar dels riscos de la pobresa", i és que el 62% dels ocupats pobres en el període estudiat vivien en llars amb un únic sou. El tercer està relacionat amb tenir estudis de Secundària, ja que qui no té el títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) té un risc "doblement" superior al de la resta de catalans. Els immigrants també tenen valors de risc superiors a la resta, especialment els procedents d'Àsia i Àfrica, ja que el 83% d'aquests tenien riscos de pobresa persistent. Finalment, les persones amb un mal estat de salut i que viuen de lloguer també tenen un nivell alt de patir pobresa persistent.

Segons la fundació Jaume Bofill, per pal·liar aquesta situació són necessàries estratègies "integrals i transversals" i, especialment, la seva persistència. "Iniciatives unilaterals seran molt menys eficaces".L'informe considera que l'actuació passa per millorar les polítiques de garantia de rendes, ja que qui depenen d'elles "no poden sortir de la pobresa per qüestions alienes a ells", portar a terme polítiques laborals i familiars que facilitin l'accés al món laboral d'una segona persona de la llar i que es prenguin mesures per combatre el fracàs escolar.