28.10.08

La Generalitat signa un nou conveni per a la gestió d'envasos de vidre

El document regula el funcionament d’Ecovidrio com a sistema integrat de gestió de residus d’envasos de vidre a Catalunya, i estableix les condicions perquè els ens locals s’hi puguin adherir. En resum, incorpora les millores següents per als ens locals (ajuntaments, consells comarcals i consorcis de gestió): l’increment del 5% de l’import que perceben per finançar la recollida d’envasos de vidre; una aportació econòmica addicional per implantar recollides en el sector de l’hostaleria i la restauració; un augment de l’import per habitant i any per a campanyes de comunicació; les campanyes informatives i de sensibilització ambiental que es compromet a posar en marxa Ecovidrio, i també la instal·lació de nous contenidors per a la recollida d’envasos a Catalunya.

El conveni també recull la col·laboració de l’organització en la promoció de mercats de productes reciclats i la prevenció en la generació d’envasos. Una de les novetats del nou acord és que reforça la gestió d’envasos de vidre del sector de l’hosteleria, que és clau per assolir els objectius de reciclatge que marca la Normativa d’envasos i residus d’envasos, atès l’elevat nombre d’unitats que distribueix. La millora dels processos de recollida selectiva dels envasos de vidre d’aquest sector és bàsica, ja que consumeix el 48% del total del mercat

Catalunya, la que més vidre separa Segons dades d’Ecovidrio del primer semestre de 2008, Catalunya és la comunitat autònoma del conjunt de l’Estat espanyol que més envasos de vidre ha dipositat en contenidors. Entre gener i juny de 2008, la població catalana ha separat 80.837 tones de vidre, per sobre de les 73.161 separades l’any 2007 en el mateix marge de temps. Una dada aclaridora són els quilos de vidre per habitant separats l’any 2007: a Catalunya es van recollir 20,4 Kg de vidre per persona i, al conjunt de l’Estat espanyol, se’n van recollir 14,5.

· Departament de Medi Ambient
· Ecovidrio