16.7.09

El Maresme destaca en la gestió de la recollida selectiva de residus

La mitjana de generació de residus per habitant i dia ha estat d’1,59 Kg l’any 2008, per sota dels darrers tres anys.
La recollida selectiva de residus es consolida i s’incrementa un 1,5%, respecte de l’any 2007. Les llars catalanes reciclen un de cada tres quilos de residus que generen.

A Catalunya, l’any 2008 continua la tendència a l’increment de la recollida selectiva dels residus municipals, que se situa en el 34,4% dels residus generats a les llars catalanes. Aquesta tendència suposa també la davallada del volum de la resta d’escombraries, que ha passat de 2.857.405 tones l’any 2007 a 2.804.037 tones l’any 2008, fet que suposa un descens de l’1,8%.

La mitjana de generació de residus municipals per càpita a les comarques de la regió metropolitana (Alt Penedès, Baix Llobregat, els municipis de l'Entitat Metropolitana, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) ha estat més baixa que la mitjana de Catalunya l'any 2008. La mitjana de generació de residus en aquestes comarques se situa en 1,45 kg per habitant i dia, per sota dels 1,59 kg per habitant i dia de la mitjana catalana.

Les comarques amb millors resultats de recollida selectiva de residus municipals són el Garraf (que recull selectivament el 37,2% dels residus), el Maresme (amb el 37,1%) i l'Alt Penedès (amb el 35,5%).

La gestió dels residus municipals a Catalunya de manera moderna i sostenible és una tasca que es porta a terme conjuntament entre el Govern de la Generalitat i els ens locals, i on la ciutadania té un paper protagonista indispensable.

Un altre element clau del model català de gestió de residus és el suport a la tasca dels ens locals, com el retorn del cànon, els ajuts al foment de la recollida selectiva de matèria orgànica, la prevenció de residus municipals i la implantació i millora de deixalleries.

Dossier - Dades residus municipals a Catalunya 2008 pdf