12.7.09

Fotobloc:Un any més La Festa del MULLA'T

La Associació de Voluntaris Bona Terra ens informa que han recaptat 737,37 euros ( Cinèma Solidàri i la Festa del Mulla't amb la venda de productes de la Fundació-camisetes, venda de pastissets solidàris etc...-).
Sumant aquesta xifra a la de la aportació de l'ajuntament per aquesta causa ( 1.200 euros), Cabrils ens demostra, un any més que és un poble solidari. Entre tots hem recaptat 1.935,37 euros.
Agraïm a tots i totes per participar en la Festa del Mulla't un any més!.