20.7.09

El nombre d'autònoms al Maresme disminueix un 2,36%

L'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme ha publicat l'Informe Sociolaboral del Maresme corresponent al primer trimestre de 2009. Aquesta publicació fa una anàlisi pormenoritzada de les dades econòmiques (atur, contractació, cotització i afiliació a la seguretat social...etc) de la comarca i de cadascun dels seu municipis. L'estudi reflecteix com la crisi també ha afectat els autònoms de la comarca. El nombre de treballadors per compte pròpia ha disminuit d'un 2,36%.


En finalitzar el 2008, el nombre de persones autònomes comptabilitzades a la comarca del Maresme era de 36.627. Aquesta xifra s'ha reduit durant el primer trimestre a 35.762, el que representa una disminució del 2,36% Mirant la seva distribució per municipis, hi ha certes curiositats. Per exemple, Òrrius registra el mateix nombre de treballadors assalariats que de treballadors autònoms. També crida l'atenció els casos de Tiana i Cabrils, on hi ha registrats més autònoms que treballadors assalariats. Dades que deixen entreveure que són municipis amb una elevada mobilitat obligada per raons de treball.

Cabrils les dades: Població activa local estimada 2008: 3.575. Treballadors. Aturats registrats (1T 2009) 237.
Comptes de cotització i treballadros afiliats a règim general i a l’especial d’autònoms per municipi 31 de març del 2009 Cabrils ; autònoms afiliats : 802 Treballadors afiliats 779.