4.4.09

Maresme Centre de Negocis, el pal de paller dels autònoms i emprenedors

Ara fa pràcticament un any, el Consell Comarcal del Maresme (CCM) va endegar el Maresme Centre de Negocis (MCN), una central de serveis de 500 metres quadrats amb sales de teletreball i despatxos habilitats per a la ubicació temporal d’empreses de nova creació per donar suport als autònoms i emprenedors de la comarca.


El conseller delegat de Promoció Econòmica i Serveis Educatius del CCM, Bernat Costas (bloc), considera que l’objectiu d’aquest nou espai és “ser el punt de referència dels emprenedors del Maresme, no només a nivell d’instal·lacions, sinó també pels serveis d’assessorament, suport i formació”. D’acord amb això, el fet que el Maresme Centre de Negocis estigui ubicat en el recinte de l’Escola Universitària del Maresme (EUM), que inclou els estudis de Ciències Empresarials, permet que els emprenedors i autònoms puguin disposar de la formació i l’assessorament d’aquests professors universitaris.

L’origen del MCN es troba en un estudi sobre la realitat del treballador autònom del Maresme realitzat l’any 2005 que palesava que el 25% dels autònoms (9.000 persones aproximadament) treballaven a casa seva perquè no disposaven de cap local per fer la feina. A més, quan se’ls demanava com els podria ajudar l’Administració local – explica Costas – demanaven suport, assessorament i recursos i infraestructures tecnològiques per aixecar la seva empresa.

Per donar resposta a aquestes reivindicacions, el Consell Comarcal va posar en marxa aquest centre de serveis per empreses i autònoms que ofereix dues modalitats. La primera consisteix en la cessió temporal per autònoms d’una taula de teletreball amb caràcter rotatori amb un preu públic de 5,24 euros/dia. L’altra opció és la cessió de despatxos habilitats per a la ubicació temporal d’empreses de nova creació o amb projectes empresarials preferiblement amb dos anys de vida. En aquest cas, el preu públic és de 23,36 €/m2 al mes. Altres serveis inclosos són les telecomunicacions, manteniment i neteja, subministrament d’aigua i llum, recepció, seguretat i ús d’espais comuns.


Entre els requisits per accedir al MCN, es valora preferentment tenir l’adreça física en algun dels municipis de la comarca i haver estar assessorat o atès en alguns dels serveis de promoció econòmica dels ajuntaments maresmencs. Sobre aquest darrer aspecte, Costas afirma que “ens interessa que l’empresa es vinculi al Maresme i que després d’haver passat per MCN, l’empresa pugui instal•lar-se en el municipi on va néixer”.

Iniciatives similars
Altres Consells Comarcals com el del Baix Ebre, el Pla de l’Estany o el Pallars Jussà han desenvolupat experiències similars. Per exemple, el Pla de l’Estany va impulsar La incubadora, un viver d’empreses que té per objectiu ajudar els emprenedors a consolidar projectes de base tecnològica en fase de naixement per facilitar-los la conversió en empreses sòlides i competitives. Per la seva part, la Terra Alta va sol·licitar recentment participar en el Pla d'Iniciatives de dinamització comarcal 2008-2010 del Departament de Presidència de la Generalitat amb la finalitat de crear un centre de negocis comarcal per posar a disposició de les empreses ja existents i de nous emprenedors.

Els projectes de suport als autònoms i a les empreses són molt interessants i necessaris en contextos de crisi econòmica com l’actual. Les experiències d’aquest tipus ofereixen un “preu del m2 assequible que inclou també suport administratiu, material tecnològic, assessorament, formació i – en el cas del Maresme - vistes al mar. Què més es pot demanar?”, conclou Costas.

Francesc Ponsa