6.4.10

6 d'abril, Dia Mundial de l'Activitat Física

Un 5,5% de la mortalitat a Catalunya es relaciona amb el sedentarisme, el que es tradueix en 3.334 defuncions anuals 30 minuts d’activitat física regular són un objectiu bàsic per gaudir d’una bona salut

En el marc del Pla d’Activitat física, Esport i Salut (PAFES) del Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport, es duen a terme nombroses activitats en el territori
Català.

Des de l’any 2002, l’Organització Mundial de la Salut insta els Estats Membres a celebrar anualment un dia “Move for health” (per a la teva salut, mou-te) per promoure l’activitat física com a element fonamental de salut i benestar”.
El missatge principal és que cal acumular almenys 30 minuts d’activitat física moderada cada dia.
La importància de l’activitat física moderada per a la salut
Més de 3.334 morts anuals a Catalunya es relacionen amb el sedentarisme (un 5,5% de la mortalitat total). Un 4,8% addicional (aproximadament 2.909) es relacionen amb problemes de salut relacionats com l’excés de pes.
Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2006, només el 45,5% de persones entre 18 i 74 anys caminen 30 minuts al dia com a mínim i un 23,9% de la població adulta és sedentària tant a la feina com a l’entorn de lleure, amb una tendència lleugerament creixent.
Nombrosos estudis han mostrat que practicar un mínim 30 minuts d’activitat física moderada 5 cops per setmana redueix a la meitat el risc de patir malalties.

the "Move for Health" Day