1.4.10

Es construirà una nova bateria de contenidors soterrats al centre del poble

La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió ordinària, l’adjudicació del contracte menor per a la construcció d’una nova bateria de contenidors soterrats al carrer de la Santa Creu amb la cruïlla del carrer Baixada de la Ferreria, un cop finalitzades les diverses obres de reurbanització del carrers del casc urbà L’obra, la primera adjudicada del 2010 amb finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), ha estat adjudicada a l’empresa Equipos y Servicios del Nordeste S.L..
Ajuntament
Perquè la nova bateria sigui del mateix model que les ja existents a la resta del municipi. Aquesta obra pot ser finançada pel FEOSL per tractar-se d’una obra relacionada amb la gestió i el tractament de residus urbans amb criteris de sostenibilitat.