10.4.10

S’aprova l’oferta pública d’ocupació pel 2010 a Cabrils

S’aprova l’oferta pública d’ocupació pel 2010 a Cabrils.
Ajuntament

23 places sortiran a concurs públic
La Junta de Govern Local ha aprovat l’oferta pública d’ocupació pel 2010. L’oferta d’enguany serà de 23 places, 12 d’elles de règim funcionarial i 11 de règim laboral. Totes les places ofertades hauran de ser guanyades pel sistema de selecció de concurs - oposició, les dates dels quals s’aniran publicant en els terminis reglamentaris.