25.7.08

L’Ajuntament de Cabrils es queixa a Correus dels dèficits del servei

Pel deficient servei que reben els veïns de CabrilsL’Ajuntament de Cabrils, des de la Regidoria de Sanitat i Consum, ha fet arribar una queixa formal a la Sociedad Española de Correos y Telegráfos ”pel deficient servei que reben els habitants de Cabrils”.

Són nombroses les persones que s’han acostat a l’Ajuntament per expressar el seu malestar per l’empitjorament del servei durant els mesos d’estiu, fet que ha impulsat l’Ajuntament a dur a terme aquesta queixa formal, basada en dos aspectes principals: per una banda, la demora en el repartiment del correu al municipi i per d’altra, l’organització del servei, que provoca el tancament del servei durant mitja hora.

Recalcar que la queixa no va contra la professionalitat del personal de l’oficina de Correus de Cabrils, sinó contra la deficient organització del servei i la manca de personal mínim per cobrir les necessitats bàsiques del municipi.

Així i tot, recordar que l’oficina de Correus, com tots els establiments comercials i de serveis, disposa de fulls de reclamació i queixa a disposició dels seus usuaris.